Αρκετές κατηγορίες φορολογούμενων θα έχουν όφελος από ψηφισμένες ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος για τα έτη 2020 και 2021.

Από την άνοιξη θα ανοίξουν οι εφαρμογές για τις δηλώσεις φορολογίας για τα εισοδήματα του 2020 και θα ξεκινήσουν από τους μισθούς του Ιανουαρίου οι μειωμένες κρατήσεις στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Σε γενικές γραμμές υπάρχουν τρεις κατηγορίες εισοδημάτων που φορολογούνται με διαφορετικό τρόπο: Τα εισοδήματα από μισθούς / συντάξεις, τα εισοδήματα από ενοίκια και τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι φορολογικοί συντελεστές

Αναλυτικότερα, οι συντελεστές φορολογίας για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2020 και για όσα αποκτηθούν το 2021 είναι οι εξής:

– Φυσικά πρόσωπα – μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα

Τόσο για το 2020, όσο και για το 2021 ισχύουν οι ακόλουθοι συντελεστές:

Εισοδηματική Κλιμακα Σύνολο Εισοδήματος Φορολογικός Συντελεστής Σύνολο Φόρου
10.000 10.000 9% 900
10.000 20.000 22% 3.100
10.000 30.000 28% 5.900
10.000 40.000 36% 9.500
Υπερβάλλον 44%

Από το φόρο που προκύπτει θα πρέπει να αφαιρεθεί η προβλεπόμενη έκπτωση με βάση το αφορολόγητο.

Για το 2020 οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα πληρώσουν εισφορά αλληλεγγύης, η οποία θα υπολογιστεί με τους ακόλουθους συντελεστές:

Σύνολο Εισοδήματος


Συντελεστής


0,00 – 12.000,00 0,0%
12.000,01 – 20.000,00 2,2%
20.000,01 – 30.000,00 5,0%
30.000,01 – 40.000,00 6,5%
40.000,01 – 65.000,00 7,5%
65.000,01 – 220.000,00 9,0%
220.000,01 – 10,0%

Για το 2021 όμως δεν θα επιβληθεί εισφορά αλληλεγγύης και ως εκ τούτου θα μειωθεί η παρακράτηση φόρου, οδηγώντας σε αύξηση των καθαρών αποδοχών.

– Φυσικά πρόσωπα – Δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι

Ισχύει ό,τι και για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, με τη διαφορά ότι για το 2021 θα καταβληθεί εισφορά αλληλεγγύης και δεν θα υπάρχει απαλλαγή.

– Εισοδήματα από ενοίκια

Ισχύουν οι ακόλουθοι συντελεστές για τα έτη 2020 και 2021:

Κλιμάκιο Εισοδήματος


Συντελεστής


Σύνολο Φόρου


12.000 15,0% 1.800
23.000 35,0% 9.850
Υπερβάλλον 45,0%

Στα εισοδήματα από ενοίκια δεν θα επιβληθεί εισφορά αλληλεγγύης για το 2020, για τις δηλώσεις δηλαδή που θα γίνουν εφέτος.

Για το 2021 προς το παρόν προβλέπεται επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης.

Ατομικές επιχειρήσεις / Ελεύθεροι επαγγελματίες

Τόσο για το 2020, όσο και για το 2021, ισχύουν οι ακόλουθοι συντελεστές:

Εισοδηματική Κλιμακα Σύνολο Εισοδήματος Φορολογικός Συντελεστής Σύνολο Φόρου
10.000 10.000 9% 900
10.000 20.000 22% 3.100
10.000 30.000 28% 5.900
10.000 40.000 36% 9.500
Υπερβάλλον 44%

Όσοι έχουν κάνει δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα 3 πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου μειώνεται κατά 50% στο 4,50%, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

Στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν θα επιβληθεί εισφορά αλληλεγγύης για το 2020, για τις δηλώσεις δηλαδή που θα γίνουν εφέτος.

Για το 2021 προς το παρόν προβλέπεται επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης.

– Φόροι για επιχειρήσεις

Ο βασικός συντελεστής φορολογίας για όλες τις επιχειρήσεις διαμορφώνεται σε 24% και εφαρμόζεται από το πρώτο ευρώ.

Ο λόγος γίνεται για ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΑΕ και ΕΠΕ.

Στην περίπτωση των εταιρειών με διπλογραφικά βιβλία, δηλαδή σε όλες πλην τις ΟΕ και ΕΕ με απλογραφικά βιβλία, επιβάλλεται φόρος 5% στη διανομή μερισμάτων στους εταίρους / μετόχους.

Από εκεί και πέρα για το 2020 δεν επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα που έχουν κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα ή / και εισπράττουν μερίσματα.

Αντίθετα για το 2021 θα επιβληθεί εισφορά αλληλεγγύης, με εξαίρεση τις αμοιβές μελών ΔΣ.

By Published On: 5 Ιανουαρίου, 2021Categories: Έρευνες-Μελέτες-Ειδικές ΑναλύσειςΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Φόρος εισοδήματος : Όλοι οι συντελεστές βάσει των οποίων θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 2020Tags: , , , , ,

Share This Story, Choose Your Platform!