– Βασίλης Κουφός, Σύμβουλος Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας και Διαχειριστής Εταίρος της Capa Epsilon spPCC®

Τι είναι

Η χρηματοδότηση – γέφυρα, συχνά με τη μορφή δανείου γέφυρας, αποτελεί μια προσωρινή επιλογή χρηματοδότησης που χρησιμοποιούν οι εταιρείες και άλλες οντότητες για να εδραιώσουν βραχυπρόθεσμα τη χρηματοοικονομική θέση τους μέχρις ότου μπορέσει να οργανωθεί ένας μακροπρόθεσμος ή και μόνιμος μηχανισμός χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση – γέφυρα κατά κανόνα παρέχεται από μια επενδυτική τράπεζα (με τη μορφή δανείου) ή από ένα σχήμα venture capital (όπου το δάνειο χορηγείται έναντι μετοχικού κεφαλαίου ως αντάλλαγμα).

Η χρηματοδότηση από τη γέφυρα “γεφυρώνει” το χάσμα μεταξύ της χρονικής στιγμής κατά την οποία οι χρηματοροές φθίνουν και σε εκείνη κατά την οποία αναμένεται να σημειώσουν μαζική και προγραμματισμένη άνοδο. Αυτός ο τύπος χρηματοδότησης χρησιμοποιείται συνήθως για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών κεφαλαίου κίνησης μιας επιχείρησης, είτε όταν αυτή έχει μόλις ιδρυθεί, είτε όταν λειτουργεί σε καθεστώς εποχικότητας (ως προς τις αγορές ή τις πωλήσεις της).

Η χρηματοδότηση – γέφυρα χρησιμοποιείται επίσης για αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO) ή μπορεί να περιλαμβάνει ανταλλαγή μετοχών για κεφάλαιο έναντι του δανείου.

Πώς λειτουργεί η χρηματοδότηση της γέφυρας

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να οργανωθεί η χρηματοδότηση – γέφυρα. Ποια επιλογή χρησιμοποιεί μια επιχείρηση θα εξαρτηθεί από τις πραγματικές συνθήκες. Οι επιλογές χρηματοδότησης – γέφυρας περιλαμβάνουν χρηματοδότηση χρέους, μετοχικού κεφαλαίου και αρχικών δημόσιων προσφορών.

  • Χρηματοδότηση – γέφυρα του χρέους

Μια επιλογή με τη χρηματοδότηση της γέφυρας είναι μια εταιρεία να συνάψει ένα βραχυπρόθεσμο δάνειο υψηλού ενδιαφέροντος, γνωστό ως δάνειο γέφυρας. Οι εταιρείες που επιδιώκουν τη χρηματοδότηση της γέφυρας μέσω δανείου γέφυρας πρέπει να είναι προσεκτικοί, ωστόσο, επειδή τα επιτόκια είναι μερικές φορές τόσο υψηλά ώστε να προκαλέσουν περαιτέρω οικονομικούς αγώνες.

Εάν, για παράδειγμα, μια εταιρεία έχει ήδη εγκριθεί για τραπεζικό δάνειο 500.000 ευρώ, αλλά το δάνειο έχει κατανεμηθεί σε δόσεις, με την πρώτη δόση να φτάσει σε έξι μήνες, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει δάνειο γέφυρας. Μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένα βραχυπρόθεσμο δάνειο έξι μηνών, το οποίο του δίνει αρκετά χρήματα για να επιβιώσει μέχρι η πρώτη δόση να χτυπά στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας.

  • Χρηματοδότηση μετοχικής γέφυρας

Μερικές φορές οι εταιρείες δεν θέλουν να υποστούν χρέη με μεγάλο ενδιαφέρον. Εάν συμβαίνει αυτό, μπορούν να αναζητήσουν εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων για να δώσουν μια γέφυρα χρηματοδότησης γεφυρών και έτσι να παράσχουν στην εταιρεία κεφάλαια μέχρι να μπορέσει να αυξήσει έναν μεγαλύτερο γύρο χρηματοδότησης με μετοχές (εάν το επιθυμεί).

Σε αυτό το σενάριο, η εταιρεία μπορεί να επιλέξει να προσφέρει την ιδιοκτησία μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης επιχειρηματικού κινδύνου σε αντάλλαγμα για αρκετούς μήνες έως ένα έτος χρηματοδότησης αξίας. Η επιχείρηση επιχειρηματικών κεφαλαίων θα λάβει μια τέτοια συμφωνία εάν πιστεύει ότι η εταιρεία θα γίνει τελικά κερδοφόρα, η οποία θα δει το μερίδιό της στην εταιρεία αύξηση της αξίας.

  • Χρηματοδότηση της γέφυρας κατά τη διάρκεια μιας IPO

Η χρηματοδότηση της γέφυρας, σε όρους επενδυτικής τραπεζικής, είναι μια μέθοδος χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται από τις εταιρείες πριν από την IPO. Αυτός ο τύπος χρηματοδότησης της γέφυρας έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την IPO και είναι συνήθως βραχυπρόθεσμης φύσης. Μόλις ολοκληρωθεί η δημόσια εγγραφή, τα μετρητά που αντλήθηκαν από την προσφορά αμέσως πληρώνουν την οφειλή του δανείου.

Αυτά τα κεφάλαια παρέχονται συνήθως από την τράπεζα επενδύσεων που αναλαμβάνει τη νέα έκδοση. Ως πληρωμή, η εταιρεία που αποκτά τη χρηματοδότηση της γέφυρας θα δώσει μια σειρά μετοχών στους αναδόχους με έκπτωση επί της τιμής έκδοσης που αντισταθμίζει το δάνειο. Αυτή η χρηματοδότηση είναι, στην ουσία, μια προωθημένη πληρωμή για τη μελλοντική πώληση της νέας έκδοσης.

Παράδειγμα χρηματοδότησης της γέφυρας

Η χρηματοδότηση της γέφυρας είναι συνηθισμένη σε πολλές βιομηχανίες, καθώς υπάρχουν πάντα αγωνιστικές εταιρείες. Ο τομέας των ορυχείων είναι γεμάτος με μικρούς παίκτες οι οποίοι συχνά χρησιμοποιούν γέφυρες για να αναπτύξουν ένα ορυχείο ή να καλύψουν το κόστος μέχρι να μπορέσουν να εκδώσουν περισσότερες μετοχές – έναν κοινό τρόπο συγκέντρωσης κεφαλαίων στον τομέα.

Μια επιχείρηση εξόρυξης μπορεί να εξασφαλίσει χρηματοδότηση 12 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη ενός νέου ορυχείου το οποίο αναμένεται να αποφέρει περισσότερα κέρδη από το ποσό του δανείου. Μια επιχείρηση επιχειρηματικών κεφαλαίων μπορεί να παρέχει τη χρηματοδότηση, αλλά λόγω των κινδύνων η επιχείρηση επιχειρηματικού κεφαλαίου χρεώνει 20% ετησίως και απαιτεί την επιστροφή των κεφαλαίων σε ένα έτος.

Μία επιχείρηση επιχειρηματικών κεφαλαίων μπορεί, επίσης, να εφαρμόσει ρήτρα μετατρεψιμότητας. Αυτό σημαίνει ότι είναι εφικτό να μετατραπεί ένα ορισμένο ποσό του δανείου σε ίδια κεφάλαια, σε συμφωνημένη τιμή μετοχής, εάν η επιχείρηση επιχειρηματικού κεφαλαίου αποφασίσει να το πράξει. Για παράδειγμα, 4 εκατομμύρια ευρώ από το δάνειο ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ μπορεί να μετατραπούν σε μετοχές στα 5 ευρώ ανά μετοχή κατά την κρίση της εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων. Η τιμή των 5 ευρώ μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή μπορεί να είναι απλώς η τιμή των μετοχών της εταιρείας κατά τη στιγμή της συμφωνίας.

Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα και προδιαγραφές

Το κύριο πλεονέκτημα του δανείου – γέφυρα, είναι η βραχυπρόθεσμη φύση του, με συνέπεια να μην επηρεάζεται δομικά – έστω και πρόσκαιρα – η πιστωτική φυσιογνωμία της επιχείρησης. Οι δυνατότητες, επιπλέον, μετατρεψιμότητάς του σε ίδια κεφάλαια, αποτελεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδοχή χρησιμοποίησης αυτού του εργαλείου.

Στην αντίθετη όψη, στα μειονεκτήματα αυτής της χρηματοδοτικής μεθόδου, εγγράφονται, το υψηλό – υψηλότερο του συμβατικού δανεισμού – επιτόκιο, η ενδεχόμενη ταμειακή πίεση που μπορεί να προκαλέσει, εφόσον η επιχείρηση ήδη εξυπηρετεί δανεισμό και, τέλος, η – σχεδόν βέβαιη – χρήση collaterals.

Η βασική προδιαγραφή που οφείλει να διατηρεί μια εταιρεία που σκοπεύει να προχωρήσει σε αυτού του τύπου τραπεζική χορήγηση, διαμορφώνεται από το λόγο DTI (dept – to – income index). Ο δείκτης, όπως περιγράφει το όνομά του, επιμετρά το ποσοστό κάλυψης του υφιστάμενου δανεισμού από τη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA). Εκτιμάται ότι ένας δείκτης DTI περί το 40 – 45% είναι ικανός να καταστήσει την αίτηση επιλέξιμη. Ωστόσο, η οριστική απόφαση συνδυάζεται πάντοτε με τις επικρατούσες συνθήκες στην Αγορά, το νομικό πλαίσιο και την εσωτερική πολιτική κάθε τράπεζας. Επιπρόσθετα, σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση έχει το credit score της επιχείρησης (ενημερότητα στις υφιστάμενες δανειακές υποχρεώσεις, ιστορικό πληρωμών, μείγμα των εταιρικών πιστώσεων, χρήση του δανεισμού).

Συμπερασματικά

Η χρηματοδότηση – γέφυρα, σε κάθε περίπτωση, αποτυπώνει το περιεχόμενο μιας ταχείας και λειτουργικής  (υπό την τήρηση δεδομένων συνθηκών) λύσης. Ωστόσο, όπως και κάθε μορφή εξωτερικής χορήγησης, οφείλει να μελετηθεί ενδελεχώς από τη Διοίκηση και να επιλεγεί ως το ιδανικό εργαλείο, μόνον αφού έχουν προηγηθεί άλλες διαδικασίες (cut costing, πιστωτική πολιτική, χρονισμός κάλυψης απαιτήσεων – υποχρεώσεων) – διαφορετικά η χρήση του είναι ικανή να επιταχύνει τη δράση των παραγόντων τους οποίους θα κληθεί να καταπολεμήσει.

Δείτε εδώ το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε

By Published On: 26 Σεπτεμβρίου, 2022Categories: Point One, Γνώμες, ΔημοσιεύσειςΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χρηματοδότηση– Γέφυρα: Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός χρηστικού χρηματοοικονομικού εργαλείου (reporter.gr)Tags: , , , , , , , , , , ,

Share This Story, Choose Your Platform!