Θετικό ρυθμό μεταβολής, της τάξης του 0,4% σημείωσε τον περασμένο Ιούνιο τo υπόλοιπο χορηγήσεων προς τον ιδιωτικό τομέα το οποίο διαμορφώθηκε στα 147,6 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το Εβδομαδιαίο Δελτίο της Alpha Bank, από το σύνολο των πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα, το 49,7% αφορά επιχειρηματικά δάνεια, το 33,9% στεγαστικά δάνεια, το 10,6% καταναλωτικά και λοιπά δάνεια και το 5,8% δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις.

Αναλυτικά, το υπόλοιπο των χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στα 73,3 δισ. ευρώ, τον Ιούνιο (+3,7%, σε ετήσια βάση), εκ των οποίων τα 67 δισ. ευρώ αποτελούν πιστώσεις προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (+3,8%, σε ετήσια βάση) και τα 6,3 δισ. ευρώ πιστώσεις προς ασφαλιστικές επιχειρήσεις και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (+2,7%, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2019).

Ως προς την ανάλυση ανά κλάδο δραστηριότητας, αύξηση σημειώθηκε στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων στους κλάδους της Βιομηχανίας, του Εμπορίου, των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Λοιπών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, του Τουρισμού, της Ενέργειας – Ύδρευσης, της Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, των Αποθηκεύσεων και Μεταφορών πλην Ναυτιλίας και της Γεωργίας. Αντίθετα, μείωση, σε ετήσια βάση, καταγράφηκε στις χορηγήσεις προς τις επιχειρήσεις των Κατασκευών και της Ναυτιλίας.

Αναφορικά με τα δάνεια προς τα νοικοκυριά, το υπόλοιπό τους διαμορφώθηκε στα 66 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια μείωση κατά 2,7%. Όσον αφορά στις επιμέρους κατηγορίες, τα στεγαστικά δάνεια, τα οποία αποτελούν το 76% του συνόλου των δανείων προς τα νοικοκυριά, μειώθηκαν κατά 3%, σε ετήσια βάση, ενώ τα καταναλωτικά δάνεια υποχώρησαν κατά 1,7%.

Τέλος, οι πιστώσεις προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τις ατομικές επιχειρήσεις μειώθηκαν κατά 1,9%, τον Ιούνιο, σε ετήσια βάση.

Πηγή : businessdaily.gr

Share This Story, Choose Your Platform!