Το θέμα

Ενοικίαση ψηφιακού χώρου – παραχώρηση εργαλείων αρχειοθέτησης – δυνατότητας χρήσης ετοίμων υποδειγμάτων προς χρήση (πχ φάκελοι αίτησης δημιουργίας εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού ή υποβολής αίτησης χρηματοδότησης)

Τo blueprint

Η βάση έχει σχεδιαστεί από εμάς. Ο επιχειρηματίας ενοικιάζει το χώρο του και αρχειοθετεί με απόλυτη ασφάλεια και εφαρμογή κανόνων GDPR το σύνολο του υλικού του.

By Published On: 17 Μαρτίου, 2020Categories: Πως να ...0 Comments

Share This Story, Choose Your Platform!