Με Δελτίο Τύπου του, το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική και Κοινωνική Ευθύνη, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ALBA Business School και με την υποστήριξη του Center of Excellence for Sustainability του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, διοργανώνουν για δεύτερη χρονιά στη σειρά και σε συνέχεια της περσινής ιδιαίτερα επιτυχημένης υλοποίησης, το Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαίδευσης  με τίτλο “CSR-School” (Corporate Sustainability & Responsibility School).

Χαρακτηριστικά, η Διοίκηση του φορέα αναφέρει πως “…μέσω του Προγράμματος για την Εταιρική Βιωσιμότητα και Υπευθυνότητα, επιδιώκουμε, πρώτον, να προσφέρουμε προηγμένου επιπέδου εκπαίδευση στον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών σχετικών με τη βιωσιμότητα και δεύτερον, να προωθήσουμε τη βιωσιμότητα, στοχεύοντας στην τοποθέτησή της σε κεντρική θέση μέσα στην επιχειρηματική στρατηγική, με στόχο την παραγωγή βιώσιμης αξίας και τη δημιουργία ανθεκτικών εταιρικών δομών. …”.

Λόγω της πανδημίας, η διεξαγωγή θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας zoom. Το σπονδυλωτό πρόγραμμα αποτελείται από 12 Webinars –4ωρης διάρκειας το καθένα–  τα οποία θα διεξαχθούν μεταξύ 5 Νοεμβρίου και 15 Δεκεμβρίου, στην Αγγλική γλώσσα.

Προχωρώντας σε μια πρώτη παρουσίαση του προγράμματος, το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική και Κοινωνική Ευθύνη σημειώνει ότι “…Το “CSR-School” προσφέρει στους συμμετέχοντες ολιστική εκπαίδευση στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, συνδυάζοντας θεωρητικές γνώσεις από διακεκριμένους Έλληνες και ξένους ακαδημαϊκούς Πανεπιστημίων του εξωτερικού, όπως τα Wharton (US), Warwick (UK), Durham (UK), Λευκωσίας (CY), Κύπρου (CY), κ.α., καθώς και του εσωτερικού, όπως τα Πανεπιστήμια Κρήτης, Πάντειο, Αθηνών, ALBA, κ.α., με πρακτικά παραδείγματα εμπειρογνωμόνων από διεθνείς φορείς όπως ο ΟΟΣΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το CSR Europe, κ.α. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης και της αξιολόγησης που θα ακολουθήσει οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν πιστοποιητικό απόκτησης γνώσεων σχετικά με την ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη στρατηγική και λειτουργία των επιχειρήσεων.
Για τα μέλη του CSR Hellas προβλέπεται προνομιακό κόστος συμμετοχής, με έκπτωση η οποία αυξάνεται επιπλέον για περισσότερες από μία εγγραφές και εφόσον αυτές πραγματοποιηθούν εντός Σεπτεμβρίου 2020. …”.

Οι θεματικές ενότητες στις οποίες θα επικεντρωθούν τα 12 webinars είναι οι εξής:

 1. Εισαγωγή στο πλαίσιο
 2. Ηγεσία
 3. Αξία
 4. Διακυβέρνηση
 5. Εφοδιαστικές αλυσίδες
 6. Περιβάλλον
 7. Κυκλικότητα
 8. Εργαζόμενοι
 9. Οικονομία
 10. Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων (reporting)
 11. Αγορές και Επενδύσεις
 12. Συνεργασίες

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την εταιρική βιωσιμότητα και υπευθυνότητα, καθώς και σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος εγγραφής παρέχονται μέσω της σχετικής ιστοσελίδας www.csr-school.eu.

Να σημειώσουμε ότι η Capa Epsilon spPCC®, συμπορεύεται από ιδρύσεως της με το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, παρέχοντας ολοκληρωμένες οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες.

 

Share This Story, Choose Your Platform!