Καθορίστηκαν με υπ. απόφαση (Αριθμ. οικ.: 59388/940 ΦΕΚ 5407/Β/20) οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων συνεργείων και των υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, των σταθμών οχημάτων, των πλυντηρίων, των λιπαντήρων και των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων – στις οποίες εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται και οι σταθμοί οχημάτων, οι εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων (οι σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων, οι σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων) – των παρ. 1 και 2 του άρθρου 72 του ν. 4530/2018, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια και αποτελείται από τους παρακάτω πίνακες των λειτουργούντων:

α. συνεργείων και υπεύθυνων τεχνιτών αυτών
β. σταθμών οχημάτων
γ. πλυντηρίων οχημάτων
δ. λιπαντηρίων οχημάτων
ε. λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων (τους σταθμούς φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων (τύπου Α), τους σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων).

Ο σκοπός της δημιουργίας του Ψηφιακού Μητρώου είναι η ανάπτυξη και η οργάνωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος κεντρικής εποπτείας, ελέγχου και υποστήριξης των συνεργείων και υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, των σταθμών οχημάτων, των πλυντηρίων, των λιπαντήρων και των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, καθώς και η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή αρμοδίως των στοιχείων των σχετικών ελέγχων, στοιχεία όπως ο υπεύθυνος του συνεργείου ή της άλλης εγκατάστασης, η χρήση και η ειδικότητα του συνεργείου, οι ειδικότητες των τεχνιτών που απασχολούνται, άδεια πυροσβεστικής, περιβαλλοντική αδειοδότηση κ.α.

Στην απόφαση ορίζεται πως σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία του Ψηφιακού Μητρώου δεν είναι ενημερωμένα, με υπαιτιότητα των εκμεταλλευτών των λειτουργούντων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, η βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας τους ή η άδεια λειτουργίας τους ανακαλείται προσωρινά και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία που ορίζεται στον ν. 2690/1999.

 

By Published On: 14 Δεκεμβρίου, 2020Categories: ΕνημέρωσηΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών : Σύσταση Ψηφιακού Μητρώου συνεργείων, σταθμών οχημάτων, των πλυντηρίων, λιπαντήρων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτωνTags: ,

Share This Story, Choose Your Platform!