Το έργο της ανασύστασης της Τράπεζας από τη βάση της, με έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό, επίκεντρο τον πελάτη και απώτερο στόχο τη χρηματοδότηση της Οικονομίας με νέα δάνεια 14 δισ. ευρώ μέχρι το 2022, υλοποιεί η διοίκηση της Alpha Bank.

Καθώς η ελληνική Οικονομία έχει μπει σε τροχιά ανάκαμψης, η Alpha Bank στοχεύει σε νέες εκταμιεύσεις δανείων € 14 δισ. στην Ελλάδα μεταξύ 2019 και 2022. Από το 2020 μέχρι το 2022, οι νέες χορηγήσεις της Τράπεζας θα κινηθούν στα € 11 δισ. , με τον κύριο όγκο τους να κατευθύνεται στις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, στην Τραπεζική Επιχειρήσεων, η Alpha Bank σκοπεύει να εκταμιεύσει περίπου 9 δισ. ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια. Οι εκταμιεύσεις θα κατευθυνθούν πρωτίστως στους τομείς που αναμένεται να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, δηλαδή τους τομείς ενέργειας, υποδομών, αγοράς ακινήτων, ξενοδοχειακών/ τουριστικών επιχειρήσεων, λιανικού εμπορίου και βιομηχανίας. Παράλληλα, η Alpha Bank θα επιδιώξει να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο ψηφιακών προϊόντων της και να αυξήσει τα προϊόντα ανά πελάτη σε επιχειρήσεις μέσω ενός προγράμματος διαχείρισης κερδοφορίας πελατών.

Στην Τραπεζική Ιδιωτών, η Alpha Bank σχεδιάζει να εκταμιεύσει περίπου € 2 δισ. τα επόμενα τρία χρόνια, αξιοποιώντας την ευρεία πελατειακή της βάση των 3,1 εκατ. ενεργών πελατών. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί στη βάση της ανακάμπτουσας αγοράς ακινήτων και της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος, που αναμένεται να ενισχύσουν τη ζήτηση στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, όπως επίσης και μέσω της καλύτερης εξυπηρέτησης πελατών σε φυσικά και ψηφιακά κανάλια.

Μέσω της αυξημένης δραστηριότητας εκταμιεύσεων και επιχειρηματικών συναλλαγών, αλλά και της ισχυρής ζήτησης για επενδυτικά και τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, η Alpha Bank αναμένει αύξηση των ετήσιων εσόδων από προμήθειες κατά περίπου € 110 εκατ.

Η διεκδίκηση μεριδίων αγοράς στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στο περιβάλλον ανάκαμψης της Οικονομίας, δεν μπορεί να επιτευχθεί, ωστόσο, χωρίς τον συνολικό επαναπροσδιορισμό της Τράπεζας προς ένα νέο και καινοτόμο μοντέλο λειτουργίας με επίκεντρο τον πελάτη.

Η ενεργητική προσέγγιση του πελάτη και το “χτίσιμο” ενός σύγχρονου και εξωστρεφούς προφίλ για την Alpha Bank, ξεκινά εκ των έσω, καθώς το ανθρώπινο δυναμικό μπαίνει σε πρώτη προτεραιότητα από τη διοίκηση της Τράπεζας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, ήδη από τον Μάιο, η διοίκηση εκπόνησε μεγάλη εσωτερική δημοσκοπική έρευνα στο προσωπικό της προκειμένου να εξάγει συμπεράσματα για το πώς οι εργαζόμενοι βλέπουν την εργασία και την εξέλιξή τους στον Όμιλο. Η διοίκηση έλαβε 9.000 απαντήσεις μέσω των οποίων οδηγείται σε μία νέα στρατηγική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της.

Η στρατηγική αυτή αποβλέπει στην ανάπτυξη ισχυρής και αξιοκρατικής κουλτούρας, στην καινοτομία “από τη βάση” και στην ενδυνάμωση των εργαζομένων. Στόχος είναι όχι μόνο η ικανοποίηση των εργαζομένων της Τράπεζας, αλλά και η προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Alpha Bank, Βασίλη Ψάλτη, δημιουργείται μία νέα υποδομή διαχείρισης της αποδοτικότητας σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, έτσι ώστε να ενισχυθεί η υπευθυνότητα και να αναπτυχθεί περαιτέρω η νοοτροπία απόδοσης.

Η αποτελεσματική οργανωτική δομή θα αποτελέσει βασικό καταλύτη για την υλοποίηση της νέας στρατηγικής της διοίκησης της Alpha Bank, μετά και την ανακοίνωση νέας διοικητικής ομάδας. Προκειμένου να υλοποιήσει δε το στρατηγικό πλάνο συνολικού μετασχηματισμού της Τράπεζας, ο CEO της Alpha Bank, Βασ. Ψάλτης, ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα τη δημιουργία Γραφείου Μετασχηματισμού, αρμόδιου για την εφαρμογή του νέου Στρατηγικού Σχεδίου της Τράπεζας. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται η τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή Μετασχηματισμού (Chief Transformation Officer – CTO), που θα είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο οποίος θα πλαισιωθεί  από 10-15 εξειδικευμένα στελέχη, συμβάλλοντας στην επιτυχή υλοποίηση των στόχων της Τράπεζας.

Το παραπάνω άρθρο ανήκει στην κ. Νένα Μαλλιάρα και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα www.capital.gr την Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019 (08:00 πμ).

Share This Story, Choose Your Platform!