ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Το BPR (επανασχεδιασμός της επιχειρησιακής διεργασίας) αποσκοπεί βοηθήσει τις επιχειρήσεις, ώστε να αναθεωρήσουν τον τρόπο εργασίας και λειτουργίας τους με ένα διττό στόχο : την άμεση και μετρήσιμη βελτίωση & ανάπτυξη της εξυπηρέτησης πελατών, σε συνδυασμό με τη δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους, καθώς και της αναλογίας δαπάνης προς όφελος ανά εργαζόμενο, τμήμα και διεύθυνση.

Το BPR υλοποιείται μέσω της εφαρμογής του παράπλευρου εργαλείου της βελτίωση επιχειρησιακών διεργασιών (BPI / business process improvement). Το BPI ενεργοποιείται μέσω ενός εξατομικευμένου και λεπτομερούς ερωτηματολογίου, μετρήσιμου αποτελέσματος, το οποίο ακτινοσκοπεί με απόλυτη ακρίβεια και ευκρίνεια, το εφαρμοζόμενο επιχειρησιακό και διοικητικό φάσμα της εταιρείας. Με την ολοκλήρωση του, το BPI μετατρέπεται σε μια SWOT Analysis, η οποία αποτελεί το πρώτο milestone προς τον επιχειρηματία.

Σε δεύτερο επίπεδο, προτείνεται ολόκληρο το νέο επιχειρησιακό πλαίσιο, με την απόδοση ρόλων, την εφαρμογή πολιτικών και την τήρηση διαδικασιών.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το προϊόν σχεδιάζεται, υλοποιείται και συντηρείται την Capa Epsilon spPCC μέσω της ειδικευμένης μονάδας Capa Epsilon DiGiLab Team.


Ε κ δ ή λ ω σ η  Ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς

 

Share This Story, Choose Your Platform!