Τελευταία ενημέρωση 16 Απριλίου 2020 – 07:30 πμ

Κατηγορίες εγγράφων :

Α : Αποζημιώσεις
Ε : Εργατικά και ασφαλιστικά θέματα
Φ : Φορολογικά θέματα
Π-Δ : Παρατάσεις και διαδικαστικές διευκολύνσεις
Χ : Απαγορεύσεις και αναστολές
ΠΝΠ : Θέματα οριζόντιου περιεχομένου
Λ : Λοιπά θέματα εκτός ταξινόμησης

(κάντε κλικ στο έγγραφο που σας ενδιαφέρει)

Κατηγορία Ημερομηνία ΦΕΚ Είδος Διάταξης Αναφορά Έγγραφο
 Ε  14/4/2020  Β 1378  ΑΠΟΦΑΣΗ 14675/469/2020 Νέα Πρόστιμα Σ.ΕΠ.Ε. – Τροποποίηση της 60201/Δ7.1422/20-12-2019 (4997/Β’/31-12-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)»
 Π-Δ  15/4/2020  ΑΠΟΦΑΣΗ  Ε.2048-2020 Διευκρινίσεις για τη μεταβολή ΚΑΔ από την ΑΑΔΕ – Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων δεύτερου και εβδομηκοστού πέμπτου της από 13/04/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84)
Π-Δ 15/4/2020 Β 1387 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1086/2020 Τροποποίηση της Α.1075/2020 απόφασης (ΦΕΚ 1160/Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων
Π-Δ 15/4/2020 Β 1387 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1085/2020 Τροποποίηση της Α.1074/2020 απόφασης (ΦΕΚ 1159/Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων
Π-Δ 15/4/2020 Β 1387 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1084/2020 Τροποποίηση της Α.1073/2020 απόφασης (ΦΕΚ 1158/Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων
Π-Δ 15/4/2020 Β 1387 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1083/2020 Τροποποίηση της Α.1072/2020 απόφασης (ΦΕΚ 1157/Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων
Π-Δ 26/3/2020 Β 1044 ΚΥΑ Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325/26-3-2020 Αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών (για πληττόμενες επιχειρήσεις) και παράταση της αναστολής καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό υπαγώμενο στην ασφάλιση του πρώην NAT
Α 14/4/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπουργείο Οικονομικών Παρεμβάσεις για τα ενοίκια φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και για την επέκταση του μέτρου της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ
Α 13/4/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπουργείο Εργασίας Επιπλέον μέτρα για την ανακούφιση των ευπαθών ομάδων λόγω πανδημίας, με πρωτοβουλία της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιας για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνας Μιχαηλίδου, περιλαμβάνονται στη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης.
Α 12/4/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπουργείο Οικονομικών Παρεμβάσεις αντιμετώπισης της κρίσης του κορονοϊού (επέκταση επιδότησης ενοικίων, τροποποιήσεις Κ.Α.Δ.)
Α 9/4/2020 Β 1265 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.15/Δ’/οικ.13994/339/2020 Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου και χρόνου επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες
Α 9/4/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε 2046/2020 Διευκρινίσεις για την έκπτωση 25% στις εμπρόθεσμες καταβολές δόσεων των βεβαιωμένων (μη ληξιπρόθεσμων) στη Φορολογική Διοίκηση, καθώς και για την παράταση προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών και των βεβαιωμένων οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. (χρεωστικές), μετά την τροποποίηση του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α’) με το άρθρο πρώτο της από 30.03.2020 ΠΝΠ.
Ε 8/4/2020 Β 1217 ΚΥΑ 14199/249/2020 Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση / τηλεκατάρτιση) εκπαιδευτικών και λοιπές διατάξεις
Π-Δ 1/4/2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ 13/2020 Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης (αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες)
Π-Δ 27/3/2020 Β 1077 ΚΥΑ Δ.15 /Δ΄/οικ.13412/327 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α΄ 68) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης
Π-Δ 7/4/2020 ΚΥΑ ΑΠ 14556/448 Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», (Α’ 55).
Π-Δ 27/3/2020 Β 1175 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1065/2020
Παράταση της προθεσμίας υποβολής στοιχείων και πληροφοριών της ΠΟΛ. 1033/2014 απόφασης, τα οποία διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. από ιδιωτικά θεραπευτήρια, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄)
Π-Δ 5/4/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπ.Οικ.
Προθεσμίες για τη διαβίβαση αξιογράφων στο τραπεζικό σύστημα για επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ τον Απρίλιο
Φ 5/4/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπ.Οικ.
Διευκρίνιση για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή
Ε 3/4/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ 13564/Δ1.4770/30-3-2020
Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β ́ 3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Φ 3/4/2020 Β 1135 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1076/2020 myBusinessSupport-ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ΠΝΠ 3/4/2020 Β 1160 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1075/2020 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης
ΠΝΠ 3/4/2020 Β 1159 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1074/2020 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης
ΠΝΠ 3/4/2020 Β 1158 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1073/2020 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
ΠΝΠ 3/4/2020 Β 1157 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1072/2020 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
Ε 2/4/2020 Β 1131 ΑΠΟΦΑΣΗ 13272/Δ1.4607/2020 Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Α 2/4/2020 Β 1128 ΚΥΑ 2242.10/21372/2020 Αποζημίωση ειδικού σκοπού για ναυτικούς σε επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία, ναυτολογημένους ναυτικοί σε επαγγελματικά αλιευτικά πλοία ολικού μήκους 24 μέτρων και άνω, απογεγραμμένους ναυτικοί επιβατηγών και επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων που εκτελούν τουριστικούς πλόες, πλόες θαλασσίων ενδομεταφορών καθώς και διεθνείς πλόες και υποχρεώσεις πλοικτητών.
Α 2/4/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ 14012/246/2-4-2020 Διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 (Β΄1078) για τη μη υπαγωγή στο μέτρο της λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού μισθωτών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Ν.Π.Δ.Δ. , Ν.Π.Ι.Δ., κλπ.
Π-Λ 2/4/2020 ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Διαβίβαση στοιχείων επιταγών στο πλαίσιο της από 30.03.2020 ΠΝΠ αναφορικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών κατά 75 ημέρες
Π-Λ 27/3/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.2042/2020 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 1, 9, 10, 21 και 22  της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων» (Α’ 212) και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 32/14.2.2020).
Α 1/4/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Οικ. 13867/416/2020 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με δικαίωμα λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που λύθηκαν πρόωρα εντός του χρονικού διαστήματος από 1/3/2020 έως και 20/3/2020
Λ 1/4/2020 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο.Α.Ε.Δ. Υπενθύμιση αποστολής e-mail δικαιούχων ανέργων που λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας, επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας και βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων και υποχρεούνται σε αυτοπρόσωπη εμφάνιση στην υπηρεσία κάθε τρεις μήνες
Π-Δ 1/4/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπ.Οικ.

Τρεις δράσεις για ανακούφιση υπερχρεωμένων νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Α 1/4/2020 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕΣΩ ΚΩΔΙΚΩΝ TAXISNET Πλατφόρμα αίτησης αποζημίωσης [για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e – ΕΦΚΑ ]
Α 1/4/2020 ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΝΗ Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης εργαζομένου
ΠΝΠ 26/3/2020 Β 1044 ΚΥΑ Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325/2020 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α’) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης […]
Π-Δ 31/3/2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ 12/2020 Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία ή πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) από τα έκτακτα μέτρα […]
Π-Δ 30/3/2020 Β 1083 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1066/2020 Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν στα πλαίσια των κατεπειγόντων […]
Π-Δ 31/3/2020 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΝΠ 4 30.03.2020 Α64 Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων
Ε 31/3/2020 ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΝΗ Συμπλήρωση εντύπου δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας
ΠΝΠ 31/3/2020 Α 68 ΠΝΠ 4 Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.
Π-Δ 29/3/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπ.Οικ. Παράταση καταβολής φορολογικών οφειλών μέχρι τις 10 Απριλίου για φορολογούμενους άνω των 70 ετών ή με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
Χ 29/3/2020 Β 1081 ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 21268 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 11.4.2020 […]
Π-Δ 29/3/2020 Β 1079 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1064/2020 Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, τελών χαρτοσήμου, περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, φόρου διαμονής και δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020.
Π-Δ 27/3/2020 Β 1072 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1052/2020 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων που προβλέπονται από την ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περί Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας […]
Π-Δ 26/3/2020 Β 1044 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325 Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 καθώς και δόσεων ρύθμισης
Χ 26/3/2020 Β 1043 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1062/2020 Τροποποίηση της Α.1053/2020 (ΦΕΚ 949 Α’) και του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων
ΠΝΠ 24/3/2020 Β 1043 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1061/2020 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α’) πράξης νομοθετικού περιεχομένου  […]
ΠΝΠ 23/3/2020 ΚΥΑ 12998/232/23-3-2020 Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων -εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας […]
Ε 23/3/2020 Β 994 ΑΠΟΦΑΣΗ 13031/Δ1.4551/2020 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Α 23/3/2020 Β 993 ΑΠΟΦΑΣΗ 12997/231/2020 Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την  αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19
Π-Δ 21/3/2020 Β 947 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1051/2020 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179 Β ) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει
Π-Δ 20/3/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΑΔΕ  Ψηφιακές διευκολύνσεις στα Τελωνεία για την εξυπηρέτηση του εμπορίου
Π-Δ 20/3/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΑΔΕ Παρατάσεις προθεσμιών για συγκεντρωτικές και δηλώσεις μισθωτηρίων
Π-Δ 19/3/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.2032 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201) για την απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ακινήτων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της δημόσιας υγείας
Π-Δ 19/3/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.2033 Παροχή οδηγιών για την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων με σκοπό τη διευκόλυνση του εμπορίου λόγω των γενικότερων μέτρων πρόληψης της εμφάνισης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού.
Φ 19/3/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.2030 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 17 «Διάθεση κατασχεμένης ή δημευμένης αιθυλικής αλκοόλης προς τον σκοπό της παρασκευής αντισηπτικού» του ν. 4675/2020 (Α’ 54)
Φ 16/3/2020 Β 910 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1048 Δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης στο Υπουργείο Υγείας προς το σκοπό παρασκευής αντισηπτικού στο πλαίσιο των μέτρων για την πρόληψη της εμφάνισης και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού
Χ 14/3/2020 Β 858 ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΔΑΔ Α 1037653 ΕΞ 2020 Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΠΝΠ 14/3/2020 Α 64 ΠΝΠ 3 Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Π-Δ 13/3/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΑΕΔ Διευκολύνσεις για τους ανέργους
Π-Δ 13/3/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ 18200 / 2020 Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 10 της ΠΝΠ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
Π-Δ 12/3/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/2020 Άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων, μειωμένο ωράριο και λοιπές διευκολύνσεις
Π-Δ 12/3/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Για ποια έντυπα αναστέλλεται η υποβολή λόγω του COVID-19
Π-Δ 12/3/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ e-EFKA Τρίμηνη παράταση δικαιώματος σε παροχές λόγω αναπηρίας. Ανακοινώσεις ΑΑΔΕ – ΕΦΚΑ – Υπ.Οικ. – ΟΑΕΔ – Ε.Ένωσης κ.ά.
Π-Δ 11/3/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.2029 Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών αναφορικά με τις μειώσεις από τον φόρο πλοίων πρώτης κατηγορίας και τις απαλλαγές από αυτόν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 και 7 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α’ 77) και των οριζόμενων στην περίπτωση Δ’ του όρου 12 των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης πλοίων με ελληνική σημαία εκδιδομένων βάσει του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 (ΦΕΚ Α’ 317)
ΠΝΠ 11/3/2020 Α 55 ΠΝΠ 2 Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
Π-Δ 9/3/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπ.Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Τηλε-εργασία
Π-Δ 9/3/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπ.Οικ. Αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών προς ΔΟΥ και πληρωμής ΦΠΑ τα πρώτα μέτρα του Υπ. Οικ. για τον κορωνοϊό
Φ 9/3/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΔΘΕΚΑ Α 1034657 ΕΞ 2020 Ενημέρωση για την τροποποίηση του παρατήματος Φ.Π.Α. για ορισμένα είδη, των δασμολογικών κλάσεων 2844, 3002, 3003, 3004, 3006, 3822, 3824, που παρέχονται σε ασθενείς με δυσίατα νοσήματα
ΠΝΠ 25/2/2020 Α 42 ΠΝΠ 1 Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού

Τελευταία ενημέρωση 16 Απριλίου 2020 – 07:30 πμ

Περιεχόμενα
Πλατφόρμα Γ.Σ.Ε.Ε. αντί – covid19 : Στοιχεία για τα ερωτήματα και τις καταγγελίες των εργαζομένων σε όλη την επικράτεια
Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ – Χρήσιμες Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τα δικαιώματα των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Οδηγίες για τη δυνατότητα αναστολής εξόφλησης επιταγών
EFG EUROBANK : Οδηγίες για τη δυνατότητα αναστολής εξόφλησης επιταγών
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ : Οδηγίες για τη δυνατότητα αναστολής εξόφλησης επιταγών
ALPHA BANK : Οδηγίες για τη δυνατότητα αναστολής εξόφλησης επιταγών
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ : Οδηγίες για τη δυνατότητα αναστολής εξόφλησης επιταγών
My Support Business
ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έντυπο Σ.ΕΠ.Ε. 4-1 : ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έντυπο Σ.ΕΠ.Ε. 4-2 : ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έντυπο Σ.ΕΠ.Ε. 4-3 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έντυπο Σ.ΕΠ.Ε. 4-4 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
35 απαντήσεις για εργοδότες και εργαζόμενους επιχειρήσεων που έκλεισαν ή πλήττονται βάσει ΚΑΔ – taxheaven.gr – 29 Μαρτίου 2020
Ρυθμίσεις αναστολής της κοινοποίησης πράξεων ελέγχου – forin.gr – 1 Απριλίου 2020

Τελευταία ενημέρωση 16 Απριλίου 2020 – 07:30 πμ

Βρείτε όλα τα έντυπα μετακίνησης καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης τους