Περιεχόμενα
Παρουσίαση του 3ου σταδίου επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα : Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19
Παρουσίαση του 2ου σταδίου επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας
Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής ΚΟΜΙΣΤΕΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ (myBusinessSupport)
Έντυπο Αυτοαξιολόγησης Επιχειρήσεων
Υπεύθυνη Δήλωση προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες
Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων ειδικών κατηγοριών για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού
Τα στάδια επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας
Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής “Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού” της πλατφόρμας My Business Support
Πλατφόρμα Γ.Σ.Ε.Ε. αντί – covid19 : Στοιχεία για τα ερωτήματα και τις καταγγελίες των εργαζομένων σε όλη την επικράτεια
Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ – Χρήσιμες Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τα δικαιώματα των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Οδηγίες για τη δυνατότητα αναστολής εξόφλησης επιταγών
EFG EUROBANK : Οδηγίες για τη δυνατότητα αναστολής εξόφλησης επιταγών
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ : Οδηγίες για τη δυνατότητα αναστολής εξόφλησης επιταγών
ALPHA BANK : Οδηγίες για τη δυνατότητα αναστολής εξόφλησης επιταγών
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ : Οδηγίες για τη δυνατότητα αναστολής εξόφλησης επιταγών
My Support Business
ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έντυπο Σ.ΕΠ.Ε. 4-1 : ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έντυπο Σ.ΕΠ.Ε. 4-2 : ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έντυπο Σ.ΕΠ.Ε. 4-3 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έντυπο Σ.ΕΠ.Ε. 4-4 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
35 απαντήσεις για εργοδότες και εργαζόμενους επιχειρήσεων που έκλεισαν ή πλήττονται βάσει ΚΑΔ – taxheaven.gr – 29 Μαρτίου 2020
Ρυθμίσεις αναστολής της κοινοποίησης πράξεων ελέγχου – forin.gr – 1 Απριλίου 2020