Αθήνα, 9 Μαΐου 2020

Αναμένεται Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία αφορά τη  διαδικασία καταβολής του δεύτερου πακέτου της ειδικής αποζημίωσης των εργαζομένων,που φτάνει έως και τα 534 ευρώ. Σε αυτό το δεύτερο πακέτο, οι εργαζόμενοι δεν θα υποβάλλουν Υπεύθυνες Δηλώσεις ενώ θα μπορούν να τροποποιήσουν τον ΙΒΑΝ ή τα στοιχεία μίσθωσης κύριας κατοικίας τους.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα dikigorosergatologos.gr, η αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους έως και 534 ευρώ θα πληρωθεί τον Ιούνιο σε 2 φάσεις :

1.από 5.6.2020 έως 10.6.2020 – για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που μένουν κλειστές όλο τον Μάιο με κρατική εντολή. ,

2.από 10.6.2020 έως και 12.6.2020 – για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που επαναλειτουργούν ή πλήττονται βάσει ΚΑΔ.

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που επαναλειτουργούν θα λάβουν αναλογική ειδική αποζημίωση ανάλογα με τις μέρες που μένουν σε παράταση αναστολής, με βάση υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί στις 30 ημέρες και ανέρχεται στα 534 ευρώ, δηλαδή 17,80 ευρώ την ημέρα.

Οι εργαζόμενοι που επιστρέφουν πίσω σε ενεργή απασχόληση λόγω οριστικής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους από τον εργοδότη που επαναλειτουργεί ή πλήττεται σημαντικά μπορούν να μπαίνουν στο σχήμα της νέας εκ περιτροπής – δηλαδή να δουλεύουν κατ ελάχιστον 2 εβδομάδες το μήνα, διακεκομμένα ή συνεχόμενα, με μισό μισθό. Στο σχήμα αυτό υποχρεωτικά εντάσσεται ανά εβδομάδα τουλάχιστον το 50% του προσωπικού. Για τον υπολογισμό του απαιτούμενου 50% του προσωπικού της επιχείρησης λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων των οποίων ανακλήθηκε η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους.

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης εδώ.

Πηγή : dikigorosergatologos.gr

Share This Story, Choose Your Platform!