Αθήνα, 15 Μαΐου 2020

Δημοσιεύθηκε Δελτίο Τύπου από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με διευκρινίσεις, σχετικές με τους περιορισμούς και τα κανονιστικά πλαίσια, που διέπουν τις χρηματοδοτικές δράσεις που έχουν έως τώρα αναληφθεί, ώστε να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις έναντι των συνεπειών της πανδημίας.

Το πλήρες Δελτίο Τύπου, μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

Share This Story, Choose Your Platform!