Σε Δελτίο Τύπου, που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 18 Ιουνίου, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, επισημοποίησε τον απολογισμό των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, σε επίπεδο πρώτου τριμήνου (Ιανουάριος – Μάρτιος 2020).

Μερικά πρώτα συμπεράσματα είναι τα εξής :

  • ο κλάδος Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία παρουσίασε τη μεγαλύτερη πτώση επί του καθαρού κύκλου εργασιών (σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019) σε ποσοστό 14,9%
  • Ακολούθησαν οι Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης με συρρίκνωση 11,8% και οι Μεταφορές & Αποθηκεύσεις με 10,9%
  • Συγκρίνοντας Μάρτιο του 2020 με Μάρτιο του 2019 οι Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία μειώθηκαν κατά 53,7% και οι Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης κατά 52,8%
  • Ωστόσο, η επίδραση των δύο αυτών κλάδων επί του συνολικού παραγόμενου εισοδήματος είναι σχετικά μικρή (4,88%) με αποτέλεσμα τη συνολική μεσοσταθμική μείωση του καθαρού κύκλου εργασιών κατά 2,9% (αντιστοιχεί σε € 1,9 δισ.)
  • Τα πρώτα στοιχεία του δευτέρου τριμήνου, εμφανίζουν τεράστια ελάττωση των καθαρών πωλήσεων, καθώς η αντιπαραβολή Απριλίου 2020 με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 καταλήγει σε κάμψη κατά 32,2% (δηλαδή € 6,7 δισ.).
  • Τέλος, οι δύο κλάδοι που συνδιαμορφώνουν περίπου το 1/3 του Εγχώριου Εθνικού Εισοδήματος (Λιανικό Εμπόριο. Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων & Μοτοσυκλετών και Μεταποίηση), το μεν πρώτο τρίμηνο κατά παρουσίασαν αύξηση κατά 0,22% (επιπλέον € 93 εκ.), ενώ τις περιόδους Απρίλιος 2020 με Απρίλιο 2019 επλήγησαν καίρια (πτώση 30,5% ισοδύναμη με € 4 δισ.).

Εδώ μπορείτε να δείτε ολόκληρη την παρουσίαση των παραπάνω στοιχείων, όπως την κοινοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Share This Story, Choose Your Platform!