Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕBRD) και το Χρηματιστήριο Αθηνών, ενισχύουν την υποστήριξή τους προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην Ελλάδα, παρατείνοντας την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το «SME Pre-listing Support Programme» μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Με βάση την επιτυχία του πρώτου κύκλου αιτήσεων που ολοκληρώθηκε, η ΕBRD καλεί για δεύτερη φορά τις ελληνικές ΜμΕ να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το «SME Pre-listing Support Programme». H Tράπεζα αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτή την περίοδο εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού και των επιπτώσεών της, και ως εκ τούτου προσφέρει την ευκαιρία σε περισσότερες ΜμΕ να υποβάλουν την αίτηση τους μέσα στο επόμενο διάστημα.

Το πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω του Ταμείου Τεχνικής Συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΕBRD – TCF, μπορεί να βοηθήσει τις ΜμΕ να ενισχύσουν την επενδυτική τους ετοιμότητα και να προετοιμαστούν για έκδοση εταιρικών ομολόγων ή/και μετοχών μέσω Δημόσιας Προσφοράς (IPO) στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Θεωρώντας την υποστήριξη των ΜμΕ βασικό κομμάτι της αντιμετώπισής της κρίσης, η ΕBRD αυξάνει τα υπάρχοντα μέσα που έχει στη διάθεση της, αλλά προσθέτει και νέα, για να τις υποστηρίξει. Οι εταιρείες, μέσω της έκδοσης εταιρικών ομολόγων ή μετοχών και της εισαγωγής τους στο χρηματιστήριο, αποκτούν πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω της κεφαλαιαγοράς και μπορούν να προσελκύσουν, τόσο εγχώριους, όσο και διεθνείς επενδυτές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό επί του παρόντος, μετά την αβεβαιότητα που προκλήθηκε από την πανδημία και επηρέασε την οικονομική δραστηριότητα και τις προοπτικές χρηματοδότησης.

Η αξιοποίηση των κεφαλαιαγορών μπορεί να προσφέρει κρίσιμη χρηματοδότηση, καθώς ένας αυξανόμενος αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων αναγκάζονται αυτή την περίοδο να αναζητήσουν στρατηγικές ευκαιρίες και να διευρύνουν τις επιλογές χρηματοδότησής τους μέσω πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές. Οι ΜμΕ που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη σε επιχειρησιακά, διοικητικά, τεχνικά και αναπτυξιακά θέματα για ένα διάστημα μέχρι και 18 μήνες, για να αναβαθμίσουν την επενδυτική τους ικανότητα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Οι ΜμΕ θα εξεταστούν για την ετοιμότητά τους να αντλήσουν κεφάλαια μέσω της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, βάσει των οποίων θα αναπτυχθεί και θα εκτελεστεί ένα λεπτομερές σχέδιο. Από οικογενειακές επιχειρήσεις σε διαδικασία διαδοχής, έως ιδιωτικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να αντλήσουν χρηματοδότηση μέσω της τοπικής κεφαλαιαγοράς, το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις οικονομικά βιώσιμες επιχειρήσεις που έχουν κύκλο εργασιών από 15 έως 50 εκατομμύρια ευρώ, λιγότερο από 43 εκατομμύρια ευρώ σύνολο ενεργητικού και λιγότερους από 500 υπαλλήλους, που λειτουργούν σε ένα ευρύ φάσμα τομέων δραστηριότητας και εδρεύουν στην Ελλάδα.

Η ΕBRD έχει μέχρι στιγμής υποστηρίξει πάνω από 80 ΜμΕ στην Ελλάδα με συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Το συμβουλευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν τεχνογνωσία και να βελτιώσουν την απόδοση και την ανταγωνιστικότητά τους. Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα, σχετικά με το πώς η τοπική κεφαλαιαγορά μπορεί να προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης και πώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να τις βοηθήσει, μπορούν να απευθυνθούν με email στο prelistinggreece@ebrd.com.

Πηγή : sbctv.gr

Share This Story, Choose Your Platform!