Αθήνα 1 Ιουνίου 2020

Εξεδόθη η Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465/31.5.2020 περί των κανόνων τήρησης αποστάσεων

  • σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
  • δημόσιες υπηρεσίες και
  • άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας,

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Πέραν της παράθεσης των κανόνων λειτουργίας και συνάθροισης, αναφέρονται ενδελεχώς οι παραβάσεις, οι κυρώσεις και τα πρόστιμα.

Ολόκληρο το σώμα της ΚΥΑ καθώς και το λίαν λειτουργικό παράρτημα της βρίσκονται εδώ.

By Published On: 1 Ιουνίου, 2020Categories: Ενημέρωση0 CommentsTags: , ,

Share This Story, Choose Your Platform!