Αθήνα, 5 Μαΐου 2020

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19.
Η απόφαση περιέχει αναλυτικά

Ορισμούς
Επιστρεπτέα προκαταβολή
Προβληματική επιχείρηση
Επιτόκιο αναφοράς
Πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Κύκλος εργασιών αναφοράς
Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς

Επιπλέον :

Τους δικαιούχους της ενίσχυσης
Το ύψος της ενίσχυσης
Την διαδικασία υποβολής αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 15 Μαΐου 2020.)
Την διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης
Την διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης
Τις υποχρεώσεις των δικαιούχων και τις κυρώσεις

Διαβάστε αναλυτικά την Απόφαση εδώ.

Share This Story, Choose Your Platform!