Επικαιροποίηση οδηγού Q&A για το Ε3 από την ΑΑΔΕ [31.05.2023]

Η ΑΑΔΕ επικαιροποίησε το έντυπο ερωτήσεων και απαντήσεων για τη συμπλήρωση του Ε3, με μια εξαιρετικά χρήσιμη σύσταση αναφορικά με τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, προστέθηκε το θέμα 19 με την εξής ερώτηση και απάντηση : Νομικό [...]

Τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος 2022 φυσικών προσώπων

Δίνεται πλέον η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους (φυσικά πρόσωπα), να προβούν, εφόσον χρειάζεται, σε τροποποίηση της φορολογικής τους δήλωσης για το φορολογικό έτος 2022.

Φορολογικές βεβαιώσεις ΤΕΚΑ 2022

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ οι βεβαιώσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΤΕΚΑ μη μισθωτών για φορολογική χρήση έτους 2022. Η πρόσβαση στην υπηρεσία πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας : https://www.efka.gov.gr/el/me-misthotoi/bebaiose-eisphoron-gia-phorologike-chrese. Οι ασφαλισμένοι επιλέγουν «Βεβαίωση Εισφορών ΤΕΚΑ» και μεταφέρονται στον Ατομικό τους Λογαριασμό. [...]

Έντυπο Ν : Νέοι κωδικοί και αλλαγές (πίνακας)

Έντυπο  Ν Αναλυτικά οι αλλαγές στο Έντυπο Ν, έχουν ως εξής : 1.Στον πίνακα της εκκαθάρισης φόρου, τελών, κ.λπ. προστέθηκαν δύο νέοι κωδικοί και πιο συγκεκριμένα ο κωδικός 590 και ο κωδικός 586 590 - Απαλλαγή καταβολής φόρου ν.4887/2022 [...]

Ε3 : Νέοι κωδικοί και αλλαγές

Έντυπο  Ε3 Νέοι κωδικοί Κωδικός 013 : Προσυμπληρωμένος  κωδικός που αφορά σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 31 του ν.3986/2011 και εξαιρούνται από την [...]

Νέοι κωδικοί και αλλαγές [προσθήκες και τροποποιήσεις – 12.04.2023]

Νέοι κωδικοί - νέοι πίνακες και υποπίνακες Αλλαγές και τροποποιήσεις Επικαιροποιήσεις [με μπλε χρώμα - έως 12.04.2023] Κωδικοί 659-660 ή 619-620 : αα) Στους κωδικούς αυτούς, ανάλογα με το αν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση, συμπληρώνονται τα εισοδήματα που απαλλάσσονται του [...]

Φορολογικές δηλώσεις 2023 : Η δήλωση εσόδων από βραχυχρόνιες μισθώσεις – Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Ε2

Οι φορολογούμενοι που εισέπραξαν το 2022 εισοδήματα απέκτησαν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν με τη φορολογική δήλωση το έντυπο Ε2. Σημειώνεται ότι και τα εισοδήματα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις φορολογούνται με τους [...]

Ε1 : Νέοι κωδικοί και αλλαγές

Έντυπο  Ε1 Νέοι κωδικοί - νέοι πίνακες και υποπίνακες Κωδικοί 387 - 388 : Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 387-388, στους οποίους συμπληρώνεται η εφάπαξ αποζημίωση που καταβάλλεται στην αλλοδαπή από οποιονδήποτε αλλοδαπό φορέα χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και [...]

Τίτλος

Go to Top