Δεδομένου ότι οι αρχές της σύγχρονης λογιστικής θεσπίστηκαν για πρώτη φορά στις αρχές του 20ού αιώνα, το R2R model (record to report, δηλαδή σύνταξη αναφορών βάσει απολογιστικών στοιχείων), ήταν η κυρίαρχη λογιστική διαδικασία. Αυτή η προσέγγιση διαχειρίζεται τον κύκλο reporting και πληροφόρησης ως επαναληπτική διαδικασία βασισμένη στην απόλυτη αρχής της λογιστικοποίησης των οικονομικών γεγονότων βάσει παραστατικών.

Για το μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα, το R2R, λειτούργησε καλά για την πλειοψηφία των εταιρειών. Ωστόσο, εν τέλει, οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες που ενυπάρχουν σε αυτό το μοντέλο είναι ανεπαρκείς για τις επιχειρήσεις του 21ου αιώνα βάσει των προαπαιτούμενων της  σύγχρονης οικονομίας. Η διαδικασία R2R σχεδιάστηκε για να φιλοξενεί άκαμπτα λογιστικά συστήματα τα οποία πάσχουν σε επίπεδο integration, ώστε να ενσωματωθούν λειτουργικά σε άλλες πηγές δεδομένων, με επιθυμητό αποτέλεσμα την ολοκληρωμένη χρηματοοικονομική εικόνα ενός οργανισμού.

Σήμερα, οι σύγχρονες εταιρείες υιοθετούν τις αρχές της διαρκούς λογιστικής (Continuous Accounting Model, στο εξής : CAM) – το οποίο αποτελεί το επόμενο εξελικτικό βήμα στη λογιστική και ξεπερνά την απλή απολογιστική προβολή, σκοπεύοντας στην παροχή χρηματοοικονομικής πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο, βοηθώντας ουσιαστικά το τρίγωνο διοίκηση – ελεγκτικός μηχανισμός – στρατηγικός σχεδιασμός.

Το CAM εφαρμόζει σύγχρονες οικονομικές αρχές στη λογιστική για να αυξήσει την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα. Αυτή η προσέγγιση στη διαχείριση του κύκλου λογιστικής περιλαμβάνει τρεις βασικές άξονες :

  1. Αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων λογιστικών διαδικασιών, ώστε να διασφαλισθεί η εγκυρότητα των σταθερών δεδομένων
  2. Η κατανομή των λογιστικών καθηκόντων σε συνεχή βάση κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου (π.χ. μήνα, τρίμηνο ή έτος). Αυτό εξαλείφει τα σημεία συμφόρησης της περιόδου και συμβάλλει στην εξασφάλιση των λογιστικών εργασιών, ώστε να εκτελούνται στις πιο κατάλληλες στιγμές.
  3. Η εδραίωση μιας κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης στη διαχείριση του λειτουργικού λογιστικού κύκλου. Το όφελος αυτής της διαδικασίας είναι προφανές, η διαρκής και έγκυρη – έγκαιρη επικαιροποίηση δεδομένων – αποφάσεων και στρατηγικών.

Η διαρκής λογιστική υπερβαίνει την απλή αυτοματοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών. Δημιουργεί ένα νέο θεμέλιο για οικονομική ευελιξία, αξιοποιώντας ολιστικά τις δυνατότητες των σύγχρονων λογισμικών.

Ένα σύνηθες όσο και διαρκές πρόβλημα στη λειτουργία μιας Οικονομικής Διεύθυνσης, είναι η συσσώρευση εργασιών στο τέλος της λογιστικής περιόδου. Στο σημερινό περίπλοκο, 24/7 παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον, αυτό αποτελεί στρατηγικό μειονέκτημα. Επιπλέον, μπορεί να οδηγήσει σε χάος και σύγχυση, η οποία καταλήγει σε σφάλματα και υψηλά επίπεδα άγχους για τη λογιστική ομάδα. Η αντιστοίχιση τραπεζικών λογαριασμών αποτελεί καλό παράδειγμα των διαφορών μεταξύ R2R και CAM. Πολλές εταιρείες λογιστικοποιούν τέτοιου είδους εργασίες, στο τέλος κάθε μήνα. Με το CAM, η λογιστικοποίηση – συμφωνία είναι μια συνεχής διαδικασία που εκτελείται καθημερινά. Τα οφέλη από τη διαδικασία αυτή μετρούνται ως εξοικονόμηση χρόνου, λιγότερο άγχος, υψηλότερη ακρίβεια, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ακριβέστερες οικονομικές καταστάσεις στο τέλος της λογιστικής περιόδου.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του CAM, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  1. Εκσυγχρονίζει τη χρηματοδότηση και τη λογιστική.
  2. Επιταχύνει την οικονομική ανάλυση και επιτρέπει ακρίβεια σε πραγματικό χρόνο.
  3. Ενσωματώνει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα στη λογιστική διαδικασία.

Η Capa Epsilon spPCC, είναι η πρώτη συμβουλευτική εταιρεία στην Ελλάδα που έρχεται να εφαρμόσει μοντέλα Continuous Accounting στην εγχώρια αγορά. Με πάθος και πραγματική πίστη στο όραμα της επιχειρηματικότητας, το αποτέλεσμα που παράγεται, προσθέτει αξία, αφαιρεί περιττούς πόρους, πολλαπλασιάζει τα οφέλη και διαιρεί αρμονικά τη στοχοθεσία του επιχειρηματία.

Θέλετε να το δοκιμάσετε ;

By Published On: 28 Νοεμβρίου, 2019Categories: Σύγχρονα εργαλεία και λύσεις0 CommentsTags:

Share This Story, Choose Your Platform!

Σχετικά άρθρα