Ο δείκτης της πραγματικής ατομικής κατανάλωσης (Actual individual consumption – AIC) αποτυπώνει την υλική ευημερία των νοικοκυριών. Το 2020, το κατά κεφαλήν AIC που εκφράζεται σε πρότυπα αγοραστικής δύναμης (purchasing power standards – PPS) κυμάνθηκε σε ένα πολύ μεγάλο εύρος, από 61% έως 131% του μέσου όρου της ΕΕ στα 27 κράτη μέλη.

Αυτά τα στοιχεία προέρχονται από προκαταρκτικές εκτιμήσεις σχετικά με τις ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης για το 2020 που δημοσιεύθηκαν από την Eurostat σήμερα.

Το 2020, εννέα κράτη μέλη κατέγραψαν κατά κεφαλήν πραγματική ατομική κατανάλωση (AIC) πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Το υψηλότερο επίπεδο στην ΕΕ καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο, 31% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ακολουθούμενο από τη Γερμανία (23% παραπάνω) και τη Δανία (21% παραπάνω). Οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Φινλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία και η Γαλλία κατέγραψαν επίπεδα μεταξύ 5% και 20% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Κάτω από τον μέσο όρο η Ελλάδα

Σε δεκατρία κράτη μέλη, το κατά κεφαλήν AIC ήταν μεταξύ του μέσου όρου της ΕΕ και του 25% χαμηλότερα από τον μέσο όρο. Στην Κύπρο, την Ιταλία, τη Λιθουανία και την Ιρλανδία τα επίπεδα ήταν 10% ή λιγότερο κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ η Ισπανία, η Τσεχία, η Πορτογαλία, η Μάλτα, η Πολωνία και η Σλοβενία ​​ήταν μεταξύ 11% και 20% κάτω. Η Ρουμανία, η Εσθονία και η Ελλάδα ήταν μεταξύ 21% και 25% κάτω του μέσου όρου της ΕΕ.

Πέντε κράτη μέλη κατέγραψαν AIC 25% ή περισσότερο κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η Σλοβακία, η Λετονία, η Ουγγαρία και η Κροατία ήταν μεταξύ 25% και 35% κάτω, ενώ η Βουλγαρία είχε κατά κεφαλήν AIC 39% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κυμαίνεται από 55% του μέσου όρου της ΕΕ στη Βουλγαρία έως 266% στο Λουξεμβούργο.

Αυτός ο δείκτης οικονομικής δραστηριότητας δείχνει επίσης σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Το 2020, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ που εκφράζεται σε πρότυπα αγοραστικής δύναμης κυμαίνεται μεταξύ 55% του μέσου όρου της ΕΕ στη Βουλγαρία και 266% στο Λουξεμβούργο. Εντεκα κράτη μέλη κατέγραψαν επίπεδο κατά κεφαλήν ΑΕΠ άνω του μέσου όρου της ΕΕ το 2020.

Πηγή : ec.europa.eu
By Published On: 21 Ιουνίου, 2021Categories: Έρευνες-Μελέτες-Ειδικές ΑναλύσειςΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Eurostat : Η μεγάλες διακυμάνσεις στην αγοραστική δύναμη των 27 ως αποτύπωση του δείκτη της Πραγματικής Ατομικής ΚατανάλωσηςTags: , , , , , ,

Share This Story, Choose Your Platform!