Με Δελτίο Τύπου του, το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Hellas), παρέθεσε μια μικρή σύνοψη των όσων διημείφθησαν κατά τη διενέργεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, η οποία, δεδομένων των συνθηκών που προκάλεσε και προκαλεί η εμφάνιση του Covid-19, πραγματοποιήθηκε με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης την 25η Ιουνίου.

Πέρα από τις απολογιστικές αναφορές στα πεπραγμένα του 2019, ενδιαφέρον προκάλεσε η ομιλία της η Πρόεδρος του Δ.Σ. (και εκπρόσωπος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ) του φορέα κ. Μαρία Αλεξίου με την έμφαση που έδωσε στις τρεις  βασικές αλλαγές και τάσεις που αναμένονται στο άμεσο μέλλον στο χώρο των επιχειρήσεων και σχετίζονται με τη βιωσιμότητα (αυστηρότητα σε σχέση με τη διαδικασία  της δέουσας επιμέλειας (due diligence) της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων, η υγεία και το ευ ζειν των εργαζομένων και τέλος, η συμπερίληψη όλων των ανθρώπων στην αγορά εργασίας και την απασχόληση).

Ο κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου (Ταμίας του Δ.Σ. και εκπρόσωπος του Συμβουλίου του Σ.Ε.Β. για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη), στην παρέμβασή του, μίλησε σχετικά με τη διάσταση της Ευρωπαϊκής ατζέντας της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal), ενώ η Γραμματέας του Δ.Σ. και εκπρόσωπος του Ε.Β.Ε.Α. κ. Αλεξάνδρα Πάλλη, παρουσιάζοντας τους προσκεκλημένους ομιλητές (κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης,  Γενικός Γραμματέας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Φώτης Κουρμούσης, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και Άγις Πιστιόλας, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ) υπογράμμισε την ιδιαιτερότητα της Εθνικής Στρατηγικής ως προαπαιτούμενου, για την ένταξη της χώρας μας στο εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο για την Ε.Κ.Ε. προκειμένου να προσελκύσουμε επενδύσεις, να έχουμε πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις και να εξασφαλίζεται διαρκής οικονομική βιωσιμότητα και διακυβέρνηση.

Τέλος, ο Διαχειριστής Εταίρος της Capa Epsilon spPCC κ. Βασίλειος Κουφός, παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό της περιόδου καθώς και τις διαφαινόμενες προοπτικές, εν μέσω των ιδιαίτερων οικονομικών συνθηκών που βιώνει η παγκόσμια οικονομία.

Μπορείτε εδώ να δείτε το αναλυτικό Δελτίου Τύπου και εδώ την Ετήσια Διαχειριστική Έκθεση του Έτους 2019.

Share This Story, Choose Your Platform!