Σε μια χρονιά, που μια άνευ προηγουμένου παγκόσμια κρίση έχει σηματοδοτήσει τη ζωή μας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας αναπτυξιακής ατζέντας. Οι ελληνικές εταιρείες αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που δημιουργήθηκαν κατά την εποχή της πανδημίας, βλέποντας το μέλλον, από μια ολοκαίνουργια προοπτική.

Για τέταρτη συνεχή χρονιά, η Found.ation παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας έρευνας που αποκαλύπτει ενδιαφέρουσες πτυχές σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις επιχειρήσεις. Η φετινή έκθεση αναλύει τις κύριες διαστάσεις αυτής της πρόκλησης, σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, περιγράφοντας την κατάσταση στην Ελλάδα, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Με την υποστήριξη του EIT Digital, η έρευνα παρέχει ένα πολύτιμο πεδίο εφαρμογής του ελληνικού εταιρικού οικοσυστήματος, εξετάζοντας το βαθμό στον οποίο οι εταιρείες και οι μεγάλοι οργανισμοί έχουν υιοθετήσει διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού και επισημαίνουν τους λόγους για τυχόν καθυστερήσεις.

Τα highlights των ευρημάτων του 2020

  • Η θέση της Ελλάδας στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) για το 2020 έχει μειωθεί κατά μία θέση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, αλλά και σε σχέση με τη μεσοσταθμική αύξηση που παρουσίασε συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το 2020, η χώρα κατατάσσεται στην 27η θέση από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ.
  • Στο δημόσιο τομέα, η πανδημία λειτούργησε επίσης ως επιταχυντής του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ένα ενοποιημένο portal εκ μέρους του Ελληνικό Δημοσίου, παρέχει επί του παρόντος χιλιάδες διαφορετικές  δημόσιες υπηρεσίες σε πολίτες, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
  • Στον ιδιωτικό τομέα, η πλειονότητα των επιχειρήσεων αναγνωρίζει την αυξανόμενη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς το 90,2% των εταιρειών, είτε έχει αναπτύξει διαδικασίες και εφαρμόζει πολιτικές ΨΜ, είτε έχει καταλήξει σε έναν οδικό χάρτη για την υλοποίησή της. Ένα άλλο ενδιαφέρον γεγονός δείχνει ότι, παρόλο που πριν από την πανδημία, 7 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις είχαν το 25% του εργατικού δυναμικού τους το πολύ σε συνθήκες τηλε-εργασίας. Μετά το ξέσπασμα του Covid-19, 6 στις 10 επιχειρήσεις έχουν πάνω από το 50% του εργατικού δυναμικού σε εξ αποστάσεως εργασία.
Πηγή : thefoundation.gr

Share This Story, Choose Your Platform!