Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση Hiscox Cyber ​​Readiness 2021, οι επιχειρήσεις αφιερώνουν περισσότερους πόρους στην πρόκληση στην συντήρηση του κυβερνοχώρου τους, από ποτέ. Αυτό έρχεται ως συνέπεια μιας διαρκώς αυξανόμενης απαίτησης για ασφάλεια και ετοιμότητα, καθώς οι κίνδυνοι κυβερνοεπιθέσεων καθίστανται ολοένα και σοβαρότεροι.

Περισσότερες εταιρείες στοχοποιήθηκαν από κυβερνοεγκληματίες το 2020 από ό, τι το 2019 και κάποιες από αυτές απειλήθηκαν περισσότερες από μία φορές. Στην πραγματικότητα, η έρευνα διαπίστωσε ότι το 28%  από το  σύνολο των επιχειρήσεων που υπέστησαν επιθέσεις, διέτρεξαν αυτόν τον κίνδυνο 5 φορές εντός του 2020.

Αυτή η τάση, που εμφανίζει ορισμένες επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν πολλαπλές επιθέσεις ransomware, έρχεται παράλληλα με τις νέες προκλήσεις που θέτει η πανδημία Covid-19.

Το Cyber ​​Readiness Report παρέχει ένα μοναδικό δείκτη για την κατάσταση της εμπορικής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε οκτώ αγορές – το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Ισπανία, την Ολλανδία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ιρλανδία.

Το 2020, αναφέραμε ότι το τοπίο στον κυβερνοχώρο ωριμάζει, καθώς οι απώλειες αυξήθηκαν μεν, αλλά ταυτόχρονα ανέβηκε σημαντικά η τεχνογνωσία.

Η έκθεση του 2021 αποκαλύπτει ότι αυτή η τάση έντασης των απειλών ενισχύεται καθώς το έγκλημα στον κυβερνοχώρο έχει αυξηθεί για πρώτη φορά από το 2018.

Τα βασικά ευρήματα της έκθεσης

Τα αποτελέσματα της έκθεσής για το 2021 διαμορφώνονται υπό τη σκιά της πανδημίας Covid-19, την οποία πολλές επιχειρήσεις αντιμετώπισαν με ηχηρή ανθεκτικότητα, ως προς την ασφάλειά τους στον κυβερνοχώρο. Παρά τις οικονομικές πιέσεις, οι δαπάνες αυξήθηκαν. Ο μέσος όρος των επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν αφιερώνει τώρα περισσότερο από το ένα πέμπτο (21%) του προϋπολογισμού του στο τμήμα Information Technology (IT) και συγκεκριμένα σε κονδύλια κυβερνοασφάλειας, καταγράφοντας ένα άλμα της τάξης του 63%.

Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι ένιωθαν ότι η εταιρεία τους είχε γίνει πιο ευάλωτη σε κυβερνοεπιθέσεις από την έναρξη της πανδημίας. Αυτή η αίσθηση, ανέρχεται σε 59% μεταξύ των επιχειρήσεων με περισσότερους από 250 υπαλλήλους.

Ωστόσο, υπήρχε ένα εμφανές κενό γνώσεων μεταξύ των μικρότερων επιχειρήσεων που ερευνήθηκαν. Μόνο το 31% αναγνώρισε τη σχέση μεταξύ της ευπάθειας στον κυβερνοχώρο και του Covid-19, υποδηλώνοντας έλλειψη κατανόησης για τις πανδημικές απάτες στον κυβερνοχώρο.

Η εικόνα της προηγούμενης έκθεσης, κατά την οποία, επιτυχώς αντιστάθηκαν όσες εταιρείες εκτέλεσαν τις δεσμεύσεις του προϋπολογισμού κυβερνοασφάλειάς τους, επαληθεύτηκε και στα εφετινά αποτελέσματα.

Η έκθεση του 2021 δείχνει ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που επιτυγχάνουν να ταξινομούνται ως cyber expert status, αυξήθηκε στο 20%. Μετά από από δύο χρονιές συρρίκνωσης, φαίνεται πως οι ηγετικές ομάδες των οργανισμών υιοθετούν απολύτως τα οφέλη που τους δίνουν οι καλές πρακτικές κυβερνοασφάλειας.

Η συχνότητα των συμβάντων στον κυβερνοχώρο διαπιστώθηκε ότι αυξήθηκε το 2020, προκαλώντας μια σειρά οικονομικών επιπτώσεων.  Από το σύνολο αυτών που δέχθηκαν επίθεση, σχεδόν το 20% συνέδεσε το χτύπημα με την ίδια τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Το Ransomware βρέθηκε ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο. Η έρευνα διαπίστωσε ότι είχαν ζητηθεί τουλάχιστον μία φορά λύτρα, από περίπου έναν στους έξι από αυτούς που επλήγησαν από εγκληματίες στον κυβερνοχώρο και περισσότεροι από τους μισούς πληρώθηκαν.

Από τις οκτώ αγορές που ερευνήθηκαν, η βρετανική αγορά εντοπίσθηκε ότι επηρεάστηκε λιγότερο από απειλές στον κυβερνοχώρο.

Πηγή : hiscox.co.uk

Share This Story, Choose Your Platform!