Ο νέος προσωπικός αριθμός για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο-Αυτόματα οι δηλώσεις θανάτου στις δημόσιες υπηρεσίες

          Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού φέρνει μεγάλες αλλαγές στις συναλλαγές με το Δημόσιο. Μια από αυτές είναι ότι καθιερώνεται ο προσωπικός αριθμός (ΠΑ) ως αριθμός υποχρεωτικής επαλήθευσης της ταυτότητας των φυσικών προσώπων στις συναλλαγές τους με [...]