Η αξία των soft skills στην αγορά εργασίας

του κ. Μιχάλη Μάρκου* Στην εποχή μας είναι υψίστης σημασίας να κατέχει κάποιος αυτές τις δεξιότητες, οι οποίες μπορούν να τον κάνουν να ξεχωρίσει μέσα από ένα πλήθος καλά καταρτισμένων επαγγελματιών. Στην αγορά εργασίας συχνά αναφερόμαστε σε ικανότητες/δεξιότητες που θα [...]