ΑΑΔΕ : Πόσοι τραπεζικοί λογαριασμοί θα ανοίξουν το 2021

Ένα ευρύ σχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της απάτης έχει εκπονήσει η φορολογική διοίκηση το οποίο τέθηκε ήδη σε ισχύ.  Οι έλεγχοι θα είναι πολλαπλάσιοι των περυσινών, ενώ έμφαση θα δοθεί στα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία κάτι που σημαίνει [...]