Η τύχη των συμβάσεων την εποχή του κορωνοϊού – Η ανωτέρα βία και η καλή πίστη

Άρθρο της Ουρανίας Β. Ζερβομπεάκου* Η ραγδαία εξάπλωση παγκοσμίως του κορωνοϊού SARS-CoV και η προκληθείσα εξ αυτού πανδημία , έχει και σημαντικές παράπλευρες συνέπειες στην κοινωνική και οικονομική ζωή και εν γένει στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου είναι βέβαιο [...]