Διαχείριση αποβλήτων μέσω της κυκλικής οικονομίας

της Κατερίνας – Αργυρής Παρώνη * Η εξέλιξη του ανθρώπου στην πορεία της ιστορίας του οδήγησε σε αλλαγές τόσο στην ευρύτερη κοινωνία όσο και στον ίδιο τον άνθρωπο ο οποίος αποχωρίστηκε της έννοιες της ολιγάρκειας και του μέτρου και τις [...]