Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, το ESG και η προστιθέμενη αξία για τις εταιρείες

O Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) και οι ρυθμίσεις που προωθεί για τους κανόνες διοίκησης και ελέγχου των επιχειρήσεων, ενσωματώνεται σταδιακά στις ελληνικές εισηγμένες και «κοιτάζει» προς το σύνολο της αγοράς προτάσσοντας παραδείγματα και για τις μη εισηγμένες. Στόχος είναι η ενίσχυση [...]