Εποχή COVID-19 : Πρότυπη λειτουργία – Έλεγχος Προϊόντων & Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο του Κωνσταντίνου Ζελιαναίου* Η πανδημία COVID-19 και η ανάγκη προσαρμογής σε ολοένα διαφορετικές και ταχύτατα εξελισσόμενες συνθήκες καταδεικνύει την νομική, τεχνική και την πρακτική χρησιμότητα κατανόησης και εφαρμογής της Νομοθεσίας και των Διεθνών Προτύπων στον τομέα της Υγείας. Μέσω [...]