Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης : Όλες οι τομές που επέρχονται στις σχέσεις Πολίτη με το Ελληνικό Δημόσιο

Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης "Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών". Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το προτεινόμενο σχέδιο νόμου έχει στόχο τη σύνταξη ενός μοναδικού, ενιαίου νομοθετικού κειμένου με αντικείμενο τη [...]