Οι κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα πλαστικά μιας χρήσης

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η Κομισιόν να δώσει στη δημοσιότητα τις κατευθυντήριες γραμμές για την απόσυρση των πλαστικών μιας χρήσης, που αφορά  προϊόντα που καλύπτονται από την Οδηγία 2019/904. Οι κατευθυντήριες γραμμές  θα διευκολύνουν την ερμηνεία του ορισμού «πλαστικό προϊόν [...]