Τηλε-εργασία : Από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συντάξει έκθεση με το προσωπικό που εργάζεται εξ αποστέσεως

Από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου όλες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα θα πρέπει να έχουν συντάξει έκθεση με το προσωπικό που εργάζεται στην επιχείρηση και τους εργαζόμενους που εργάζονται εξ αποστάσεως. Σε διαφορετική περίπτωση οι επιχειρήσεις θα κληθούν [...]