Άρειος Πάγος : Ποιος κόκκινος δανειολήπτης θεωρείται στρατηγικός κακοπληρωτής

Με μία σημαντική απόφασή του ο Άρειος Πάγος προσδιόρισε τα κριτήρια βάσει των οποίων ένας κόκκινος δανειολήπτης χαρακτηρίζεται δόλιος (στρατηγικός κακοπληρωτής σύμφωνα με τις τράπεζες), κρίνοντας ότι ο δόλος στη μη εξυπηρέτηση δανειακών οφειλών, πρέπει να αποδεικνύεται από τον πιστωτή. [...]