Πώς οι επιχειρήσεις ωφελούνται από τη διασύνδεση τους με τα πανεπιστήμια

της Κατερίνας Γκράτζιου* Η διασύνδεση των Πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις και η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της επιστημονικής γνώσης στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και στη λειτουργία και ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελεί ένα «στοίχημα», το οποίο μπορεί να οδηγήσει [...]