Η αναβάθμιση της προστασίας των εμπορικών απορρήτων και του know-how με το ν.4605/2019

του Κωνσταντίνου Ντζούφα* Με τον διεθνή όρο Κnow - how νοείται το σύνολο μη κατοχυρωμένων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ή μη κατοχυρωμένων ως τεχνικά υποδείγματα) τεχνικών πληροφοριών ή και εμπορικών/οικονομικών/επιχειρηματικών γνώσεων, που για όσο διάστημα παραμένουν μυστικές και δεν περιέρχονται σε [...]