Αρχική/Ετικέτα:

ΑΑΔΕ : Πόσοι τραπεζικοί λογαριασμοί θα ανοίξουν το 2021

Ένα ευρύ σχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της απάτης έχει εκπονήσει η φορολογική διοίκηση το οποίο τέθηκε ήδη σε ισχύ.  Οι έλεγχοι θα είναι πολλαπλάσιοι των περυσινών, ενώ έμφαση θα δοθεί στα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία κάτι που σημαίνει [...]

Υπουργείο Οικονομικών : Αυστηρότερο το πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος-Τροπολογία επί του άρθρου 3 ν.4734/20

Όποιος διαπράττει αδίκημα από το οποίο αποκομίζει περιουσιακό όφελος, ακόμη κι αν η πράξη του επισύρει πολύ μικρής διάρκειας ποινή φυλάκισης, θα ερευνάται στο εξής και για τυχόν εμπλοκή του σε ενέργειες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή σε ξέπλυμα [...]

Τίτλος

Go to Top