Ενοίκα Covid : Όλα όσα προβλέπει η τελευταία ΚΥΑ – η αντίδραση των ιδιοκτητών μέσω της ΠΟΜΙΔΑ

Εξεδόθη από τα Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Ναυτιλίας η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (Α1228/14.10.2020) που προσδιορίζει τους δικαιούχους μερικής απαλλαγής από την καταβολή επαγγελματικών μισθώσεων, ελέω πανδημίας. Αναλυτικά, η ΚΥΑ διευκρινίζει ότι : Οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση [...]