Αρχική/Ετικέτα:

w-All : CYBER PROTECTION PACK

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Το W-All είναι μια ολοκληρωμένη λύση πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων κυβερνοεπίθεσης (cyberattack), διαδικτυακής απάτης (cyberalert) και κυβερνοπειρατείας (hacking). Η ολοένα και ευρύτερη χρήση των διαδικτυακών μεθόδων συναλλαγών, διευκολύνει τους επιχειρηματίες και τους πελάτες τους και την ίδια ώρα [...]

BPR : ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Το BPR (επανασχεδιασμός της επιχειρησιακής διεργασίας) αποσκοπεί βοηθήσει τις επιχειρήσεις, ώστε να αναθεωρήσουν τον τρόπο εργασίας και λειτουργίας τους με ένα διττό στόχο : την άμεση και μετρήσιμη βελτίωση & ανάπτυξη της εξυπηρέτησης πελατών, σε συνδυασμό με τη [...]

o-ff : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Το office flow framework ή o-ff είναι ένα end-to-end εργαλείο συγκρότησης και λειτουργίας διοικητικών εργασιών γραφείου. Περιλαμβάνει όλο το φάσμα της καθημερινότητας, όπως  – ενδεικτικά : Γενική επιμελητεία προσωπικού Καταγραφή και ανάλυση εξυπηρέτησης πελατών - συσχέτιση της με την [...]

Fin-In : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Το Fin-In είναι υπηρεσία τελευταίας γενιάς, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε αναλύει το σύνολο των συναλλαγών και των δραστηριοτήτων μιας οικονομικής μονάδας, με στόχο την αποφυγή κάθε είδους παρατυπίας, παράληψης ή ακόμη και παράβασης. Η εφαρμογή του μπορεί [...]

Τίτλος

Go to Top