Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς : Προειδοποίηση προς το επενδυτικό κοινό για διαδικτυακή απάτη

Τους τρόπους μέσω των οποίων μπορούν να προστατευθούν οι επενδυτές από ηλεκτρονικές απάτες αναπτύσσει σε ανακοίνωση - προειδοποίησή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία συστήνει στο επενδυτικό κοινό να είναι πολύ προσεκτικό πριν πραγματοποιήσει οποιαδήποτε συναλλαγή. Η Επιτροπή αναφέρεται σε επενδύσεις που αφορούν [...]