Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων : Νέα επενδυτικά – χρηματοδοτικά προϊόντα κεφαλαίου επιχειρηματικού ρίσκου (venture capital – private equity)

Τη δημιουργία δύο νέων επενδυτικών – χρηματοδοτικών προϊόντων κεφαλαίου επιχειρηματικού ρίσκου (venture capital – private equity) συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ). Σκοπός είναι η [...]