Χρήστος Σταϊκούρας : Θέσπιση κινήτρων για τη δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας

Στη θέσπιση κινήτρων για τη δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (Family Offices), αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Με τα κίνητρα αυτά επιδιώκεται, τόνισε, να δημιουργηθεί ένα διαφανές και οριοθετημένο πλαίσιο που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες φυσικών προσώπων [...]