Ετήσια Έρευνα Ευρωπαϊκής Επιτροπής SAFE : Ποια είναι η προσβασιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση ;

Τα βασικά σημεία της Ετήσιας Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «SAFE» για την πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση,  που δημοσιεύθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2020,  είναι ενδεικτικά της δυσχερούς κατάστασης στην οποία βρίσκονται πλέον οι μικρές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα για την περίπτωση της [...]