Η Ελλάδα έχει θέσει υψηλούς στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

της κ. Σοφίας Εμμανουήλ* Η πανδημία της νόσου Covid-19 κατέστησε επείγουσα πρόκληση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη την Υγεία και τη διασφάλιση υγιών συνθηκών διαβίωσης για όλους, αλλά ταυτόχρονα αφύπνισε κυβερνήσεις, επιχειρηματικούς ηγέτες και λαούς, ώστε να συνεργαστούν σε κοινές λύσεις, [...]