Ιστορία σε εξέλιξη : Το 16ο Σύνταγμα Πεζικού αρχίζει να δημιουργεί το απαιτούμενο προγεφύρωμα

By Published On: 7 Ιουνίου, 2020Categories: Photostories0 Comments

Share This Story, Choose Your Platform!