ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Το W-All είναι μια ολοκληρωμένη λύση πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων κυβερνοεπίθεσης (cyberattack), διαδικτυακής απάτης (cyberalert) και κυβερνοπειρατείας (hacking). Η ολοένα και ευρύτερη χρήση των διαδικτυακών μεθόδων συναλλαγών, διευκολύνει τους επιχειρηματίες και τους πελάτες τους και την ίδια ώρα εξασφαλίζει στις δημόσιες αρχές διαφάνεια της διαδρομής του χρήματος και εισπραξιμότητα των φόρων. Όμως ταυτόχρονα με αυτές τις αδιαμφισβήτητα λειτουργικές και εξυπηρετικές εξελίξεις, αυξάνει σοβαρά η πιθανότητα να υποστούν οι επιχειρήσεις – και ιδίως οι μικρές και μεσαίες) επιθέσεις, στόχος των οποίων είναι, συνολικά, οι δικτυακές υποδομές. Δηλαδή :

  • Το τηλεφωνικό κέντρο
  • Το ERP
  • Το πλαίσιο των ηλεκτρονικών εισπράξεων (POS, φορολογικοί μηχανισμοί, εισπράξεις μέσω διαδυκτίου κλπ)
  • Το intranet και το sharepoint
  • Οι servers

Γίνεται εύκολα αντιληπτό, πως το κόστος από μια τέτοια επίθεση ξεκινάει από κάποιες εκατοντάδες ευρώ και φθάνει σε ανυπολόγιστα ύψη. Επιπλέον, πλήττεται η φήμη της επιχείρησης, ως δυνάμει μη ασφαλούς πυλώνα εμπορικών συναλλαγών και ταυτόχρονα, στοχοποιείται ως πιθανός συμμέτοχος σε διαδρομές μαύρου χρήματος.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Το W-All εφαρμόζεται σε τρεις κατευθύνεις :

  1. Ακτινοσκοπεί ολιστικά το πλαίσιο των ηλεκτρονικών υποδομών μιας εταιρείας και αξιολογεί με μετρήσιμη μέθοδο, την επάρκεια του.
  2. Προτείνει τις κατάλληλες διορθωτικές δέσμες παρεμβάσεων
  3. Εξασφαλίζει μέσω ειδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου την κάλυψη πιθανού κόστους από μελλοντική κυβερνοεπίθεση

Η εφαρμογή της λύσης αυτής, υλοποιείται με εντελώς εξατομικευμένη μεθοδολογία ανά επιχείρηση, ακόμη και εντός του ιδίου κλάδου δραστηριοποίησης.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το προϊόν σχεδιάζεται, υλοποιείται και συντηρείται την Capa Epsilon spPCC μέσω της ειδικευμένης μονάδας Capa Epsilon DiGiLab Team και με τη συνεργασία κορυφαίων παγκόσμιων ασφαλιστικών οργανισμών.

Ε κ δ ή λ ω σ η  Ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς

 

Share This Story, Choose Your Platform!