Πρωτοχρονιάτικο δώρο για χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις που επέλεξαν κατά την διάρκεια της πανδημίας να καταβάλουν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους (Εγκύκλιος Ε.2056/2020) : Η έκπτωση 25% για εμπρόθεσμες πληρωμές τους είχε επιστραφεί και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με εγκύκλιό της ξεκαθαρίζει ότι είναι αφορολόγητη.

Η έκπτωση φόρου 25% είχε αναρτηθεί στο taxisnet, τα ποσά είχαν πιστωθεί και εμφανίζονταν στην Προσωποποιημένη Πληροφόριση : Ήταν ένα από τα μέτρα που είχε πάρει στις αρχές της πανδημίας η κυβέρνηση με έκπτωση 25% επί των οφειλόμενων ποσών από τρέχουσες υποχρεώσεις, καθώς και ρυθμισμένων οφειλών, προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, των μηνών Μαρτίου και Απριλίου, αλλά και του Μαΐου και επομένων μηνών για κάποιες κατηγορίες οφειλών και επιτηδευματιών. Προέκυπτε όμως ένα σοβαρό ζήτημα, καθώς σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το ποσό θεωρείτο εισόδημα και φυσικά προέκυπτε και η ανάλογη φορολογική επιβάρυνση.

Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ
Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει τι θα ισχύσει για την φορολόγηση -ως έκτακτου εσόδου- της έκπτωσης 25% επί του ΦΠΑ και των ρυθμισμένων οφειλών, που ίσχυσε με την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Συγκεκριμένα η εγκύκλιος τονίζει πως «η ως άνω έκπτωση (…) χορηγήθηκε με τη μορφή ευεργετήματος στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αρνητικών οικονομικών συνεπειών που συνεπάγεται η εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19». Συνεπώς «δεν έχει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος» και «δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα για τις επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα / νομικές οντότητες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα) που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19». Ως προς τα φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, οποιοδήποτε όφελος αποκομίζουν από τη μείωση φορολογικής τους υποχρέωσης προς τη Φορολογική Διοίκηση, δεν συγκεντρώνει τα εννοιολογικά στοιχεία του εισοδήματος από καμία κατηγορία και συνεπώς δεν αναγράφεται στη φορολογική τους δήλωση.

«Αφορολόγητο το 25%»
Περαιτέρω, με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι για το υπόψη έκτακτο έσοδο, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του, δεν εμπίπτει στην έννοια του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα. Τέλος, ειδικά για το φορολογικό έτος 2019 για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες των οποίων το φορολογικό έτος 2019 δεν ταυτίζεται με το αντίστοιχο ημερολογιακό, ήτοι λήγει σε ημερομηνία μετά την 31/12/2019, το ποσό αυτό καταχωρείται, κατ’ εξαίρεση, στον κωδικό 458 «Υπεραξία από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου». Επισημαίνεται ότι για τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες τα οποία έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μέσω TAXISnet χωρίς την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 έως 26.02.2021. Άρα με βάση την εγκύκλιο, καθαρό χωρίς φόρο θα μείνει στο ταμείο των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών η επιστροφή 25% για ποσά ΦΠΑ ή δόσεων χρεών που πλήρωσαν εμπρόθεσμα οι πληγέντες από τον κορωνοϊό το 2020.

Πηγή : eisodima.gr
By Published On: 29 Δεκεμβρίου, 2020Categories: ΕνημέρωσηΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΑΔΕ : Αφορολόγητη η έκπτωση 25% για εμπρόθεσμες πληρωμές φόρων και τελών βάση της Ε.2056/2020Tags: , , , , ,

Share This Story, Choose Your Platform!