Όπως είχαμε ήδη υπογραμμίσει, σε πρόσφατη δημοσίευσή μας, με την είσοδο του νέου έτους – και εφόσον η πανδημία δεν αποτελέσει αιτία για οποιουδήποτε είδους αναβολή – το Υπουργείο Οικονομικών θα θέσει σε εφαρμογή τη νέα ηλεκτρονική διαδικασία διεξαγωγής πλειστηριασμών. Η ΑΑΔΕ, με την εγκύκλιο απόφαση 2196/2020 που εξέδωσε, ουσιαστικά δηλώνει έτοιμη να εφαρμόσει τα προβλεπόμενα από την 1η Ιανουαρίου και μετά.

Ωστόσο, κυβερνητικές διαρροές, τοποθετούν την πρεμιέρα των νέων ηλεκτρονικών πλειστηριασμών είτε τον Απρίλιο, είτε το Σεπτέμβριο.

Στην εγκύκλιο που εξέδωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, προς εφαρμογή του ν. 4738/2020, αναφέρει ρητώς ότι οι νέες διατάξεις του νόμου, που ρυθμίζουν την εκποίηση κατ’ ιδίαν στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας και, μεταξύ άλλων, προβλέπουν πλειστηριασμό αυτών με ηλεκτρονικά μέσα, εφαρμόζονται αναλόγως σε πτωχευτικές διαδικασίες που έχουν ήδη αρχίσει και είναι εκκρεμείς κατά την 1η Ιανουαρίου 2021, εφόσον δεν έχει αρχίσει, κατά την ημερομηνία αυτή, η ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη σύμφωνα με τις προγενέστερες διατάξεις ή όταν κηρύσσεται άγονος προκηρυχθείς πλειστηριασμός.

Επίσης, αναφέρει ότι οι οφειλέτες που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021 αλλά μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 υπάγονται στις νέες διατάξεις των άρθρων 192 έως και 194 του ν. 4738/2020 περί απαλλαγής του οφειλέτη. Σε περίπτωση που η προθεσμία της παρ. 1 ή της παρ. 2, κατά περίπτωση, του άρθρου 192 του ν. 4738/2020 λήγει πριν από τις 31η Δεκεμβρίου 2021, η απαλλαγή επέρχεται την 1η Ιανουαρίου 2022, εκτός αν εντός της ανωτέρω προθεσμίας κατατεθεί προσφυγή κατά της απαλλαγής του οφειλέτη.

Για την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 3 του άρθρου 92 του ν. 4738/2020 (προκειμένου να τύχει εφαρμογής η παρ. 2 του άρθρου 192 του νόμου) απαιτείται αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο και σχετική απόφαση αυτού.

Ακόμη, αναφέρει πως η απαλλαγή των εκπροσώπων νομικού προσώπου εφαρμόζεται και για την απαλλαγή των εκπροσώπων νομικού προσώπου για οφειλές νομικού προσώπου, το οποίο κηρύχθηκε σε πτώχευση ή για το οποίο υποβλήθηκε αίτηση πτώχευσης πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Σε περίπτωση που η προθεσμία για την απαλλαγή εκπροσώπων νομικού προσώπου, λήξει οποτεδήποτε πριν από τις 31η Δεκεμβρίου 2021, τότε η απαλλαγή επέρχεται την 1η Ιανουαρίου 2022, ενώ τυχόν προσφυγή κατά της απαλλαγής μπορεί να ασκηθεί μέχρι τις 31η Δεκεμβρίου 2021.

Τέλος, αναφέρει, πως, ο νέος νόμος προβλέπει τη δυνατότητα να τραπεί εκκρεμής πτωχευτική διαδικασία σε πτωχευτική διαδικασία του νέου νόμου στο στάδιο εξέλιξης στο οποίο βρίσκεται η εκκρεμής διαδικασία, με απόφαση της πλειοψηφίας της συνέλευσης των πτωχευτικών πιστωτών. Στην περίπτωση αυτή, ανεξάρτητα από τις διατάξεις που διέπουν τη συνέχιση της διαδικασίας, για την κατάταξη των πιστωτών εφαρμόζονται οι διαχρονικού δικαίου διατάξεις των νόμων που έχουν ισχύσει έως την υπαγωγή στη νέα διαδικασία.

Πηγή : sofokleousin.gr
By Published On: 11 Δεκεμβρίου, 2020Categories: ΕνημέρωσηΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΑΔΕ : Ξεκινάει η διαδικασία των νέων ηλεκτρονικών πλειστηριασμών (;)Tags: , , , ,

Share This Story, Choose Your Platform!