Οι συνταξιούχοι θα κληθούν να πληρώσουν φόρο για αναδρομικά συνολικού ύψους 1,4 δισ. ευρώ. Τα ποσά θεωρούνται φορολογητέα εισοδήματα των ετών 2015 και 2016 και θα φορολογηθούν σε καθένα από τα έτη αυτά, αφού προστεθούν στα ποσά των κύριων και επικουρικών συντάξεων που δήλωσαν οι συνταξιούχοι στις δηλώσεις των συγκεκριμένων ετών.

Σε ξεχωριστά πεδία στις ηλεκτρονικές βεβαιώσεις αποδοχών που θα αποστείλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στους συνταξιούχους θα περιλαμβάνονται τα αναδρομικά που εισέπραξαν τον Οκτώβριο του 2020 και πρέπει να δηλώσουν με τροποποιητικές δηλώσεις. Στις βεβαιώσεις τα ποσά των συγκεκριμένων αναδρομικών θα συμπεριληφθούν με τον χαρακτηρισμό «φορολογητέα ποσά κύριων συντάξεων των ετών 2015 και 2016». Στη συνέχεια, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα προσυμπληρώσουν τα συγκεκριμένα ποσά στους κωδικούς 303-304 των εντύπων Ε1 τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων που θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω του TAXISnet οι συνταξιούχοι για τα έτη 2015 και 2016.

Συνολικά 1,1 εκατ. συνταξιούχοι θα κληθούν να πληρώσουν φόρο για αναδρομικά συνολικού ύψους 1,4 δισ. ευρώ. Τα ποσά θεωρούνται φορολογητέα εισοδήματα των ετών 2015 και 2016 και θα φορολογηθούν σε καθένα από τα έτη αυτά αφού προστεθούν στα ποσά των κύριων και επικουρικών συντάξεων που δήλωσαν οι συνταξιούχοι στις δηλώσεις των συγκεκριμένων ετών.

Στα ποσά που εισέπραξαν θα επιβληθούν φορολογικοί συντελεστές από 22% έως 45%, ενώ στην περίπτωση που τα συνολικά εισοδήματα των συνταξιούχων υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ για τα έτη 2015 και 2016, στα ποσά των αναδρομικών θα επιβληθεί και ειδική εισφορά αλληλεγγύης, μεγαλώνοντας ακόμα περισσότερο τον λογαριασμό.

Το σχέδιο της ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με το σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για κάθε έτος θα υποβληθεί ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση. Στη συνέχεια θα γίνει επανεκκαθάριση των δηλώσεων των ετών 2015 και 2016.

Τα αναδρομικά, αφού προστεθούν στα εισοδήματα των ετών 2015 και 2016, θα φορολογηθούν στο σύνολο που θα προκύψει με τους αντίστοιχους συντελεστές για κάθε έτος. Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς το ποσό που θα φορολογηθεί δεν θα υπαχθεί στο σύνολό του στη φορολογική κλίμακα ενός έτους.

Κατά την εκκαθάριση των τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων, που θα κληθούν να υποβάλουν για κάθε ένα από τα έτη αυτά, τα εν λόγω αναδρομικά, επειδή θα θεωρηθούν εισοδήματα από συντάξεις, θα υπαχθούν σε φορολόγηση με τους συντελεστές 22% έως 42% της κλίμακας φόρου που ίσχυε το 2015 και με τους συντελεστές 22% έως 45% που ίσχυε το 2016 για τις συντάξεις. Υπενθυμίζεται, δε, ότι από τα ποσά αυτά δεν θα αφαιρεθούν παρακρατηθέντες φόροι εισοδήματος επειδή κατά την καταβολή τους απαλλάχθηκαν πλήρως από κάθε κράτηση φόρου. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για τα αναδρομικά συνολικού ύψους 1,4 δισ. ευρώ που αφορούν περικοπές κύριων συντάξεων του ιδιωτικού τομέα με επέκταση εφαρμογής και στο Δημόσιο.

Πηγή : imerisia.gr (από ρεπορτάζ της κ. Σίσσυ Σταυροπιερράκου)
By Published On: 15 Απριλίου, 2021Categories: Ενημέρωση, ΦΠΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αναδρομικά συνταξιούχων : Τι φόρο θα πληρώσουν 1,1 εκατ. συνταξιούχοι με τροποποιητικές δηλώσειςTags: , , , ,

Share This Story, Choose Your Platform!