Την προσθήκη νέων προϊόντων στην αγορά παραγώγων, όπου σύντομα  θα είναι διαθέσιμος ένας τραπεζικός δείκτης, ενώ έως τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει και ο υπολογισμός ενός νέου ESG δείκτη, που συνδέεται με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση, σχεδιάζει μεταξύ άλλων το χρηματιστήριο της Αθήνας.

Η συμμόρφωση με τα κριτήρια ESG -στην πραγματικότητα  η υιοθέτηση της επενδυτικής αυτής φιλοσοφίας- αποτελεί, σύμφωνα με τις Αρχές του ΧΑ, στοίχημα για την ανάδειξη της διαχρονικής βιωσιμότητας των εταιρειών, κριτήριο που χαρακτηρίζει εξάλλου και τις επιλογές των θεσμικών επενδυτών.

Πέραν του επικείμενου δείκτη, η χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων μέσω του Χρηματιστηρίου αλλά και η επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση του οικοσυστήματος για θέματα ESG περιλαμβάνονται συνολικά στον σχεδιασμό του Χρηματιστηρίου.

Να σημειωθεί πως ολοκληρώθηκε η προετοιμασία  για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας (spot) του Χρηματιστηρίου σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μοντέλο ( Target Model), ενω μία ακόμα υπηρεσία αφορά στη δυνατότητα εισφοράς μετοχών για την ανταλλαγή τους με μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, χρήσιμο εργαλείο για τους επαγγελματίες της αγοράς αλλά και τους μικροεπενδυτές αφού απλοποιεί την συγκέντρωση και τη μεταφορά υπό ενεργή διαχείριση, επενδύσεων που θα μπορούσαν αθροιστικά να αναλογούν σε αξιοσημείωτο ποσοστό της συνολικής κεφαλαιοποίησης.

Παράλληλα, με την υιοθέτηση της Οδηγίας για τα δικαιώματα των μετόχων (SRD II) προστέθηκαν στο μετασυναλλακτικό περιβάλλον μια σειρά από νέες υπηρεσίες για τις εισηγμένες εταιρείες, ενώ με την συνεργασία με το  Ελβετικό  Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων,  διευκολύνεται η υποστήριξη των μετόχων σε εταιρίες με έδρα στην Αλλοδαπή.

Επιπλέον, το θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει πλέον έναν νέου τύπου οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως όχημα για επενδύσεις, καθώς  η άρση των φορολογικών αντικινήτρων που υπήρχαν επιτρέπει πλέον να εγκατασταθούν οι εταιρείες διαχείρισης οργανισμών ενναλακτικών επενδύσεων στην Ελλάδα ακόμη και εάν ο διαχειριστής επιλέγει τα funds να βρίσκονται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή : ot.gr
By Published On: 28 Ιουνίου, 2021Categories: ΕνημέρωσηΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αναμορφώνεται η λειτουργία του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών – Σε εφαρμογή νέοι δείκτεςTags: ,

Share This Story, Choose Your Platform!