Αθήνα, 5 Απριλίου 2020

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας υποχρεώσεων, οι οποίες προέκυψαν από τις παρεμβάσεις των συναρμόδιων υπουργείων, υπηρεσιών και φορέων, λόγω της πανδημίας :

Η ενημέρωση συνεχίζεται. Βρισκόμαστε δίπλα σας, με κάθε είδηση που σας ενδιαφέρει.

Share This Story, Choose Your Platform!